BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

Lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Mielżynie 44, o powierzchni użytkowej 17,60 m2 wraz z udziałem w wysokości 2935/21875...

XLIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

6 kwietnia 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” skierowanego do organizacji pozarządowych, celem wspierania...

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z...

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina o zmianie przepisów, które zawieszały obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Stosowną zmianę wprowadza...

w targi222

LIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

 Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

Większość rodziców i opiekunów złożyła już wniosek o  świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. Na ich konta trafiło już ponad miliard złotych. W województwie wielkopolskim w ramach programu ZUS wypłacił...

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i...

Mieszkańcy Wielkopolski oraz województw zachodnich często podejmują zatrudnienie poza granicami kraju,  szczególnie na terenie Niemiec. Mając to na uwadze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie Deutsche...

 BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem najmu...

Konkurs „Drewno jest z lasu”

Drewno – niezwykły surowiec i synonim ekologicznego stylu życia. Materiał, z którego zostały wykonane najcenniejsze polskie zabytki i obiekty kultu. Tworzywo dla artystów i rzemieślników. Lasy Państwowe ogłaszają...

w plakat pkz 2023ddd
Informacja ogólna o badaniu:

Celem badania jest dostarczenie informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach, charakterystyka wyjazdów krajowych oraz wyjazdów zagranicznych z...

Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudo usługi „na pracownika ZUS” mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego.

Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów i rencistów w...

 BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem najmu...

XLIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2022 r. o godz. 12,00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka.

Porządek  sesji:

 Otwarcie sesji...

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca wzrosną o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki 250,00 zł / 187,50...

LI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r.  (wtorek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

Zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie Nasz Zabytek organizowanym przez Fundację Most the Most w województwie wielkopolskim. Jest to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym dla każdego, kto chce pozytywnie...

L sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...
„Działaj lokalnie i ekologicznie 2022” - Pozyskajcie dotację w wysokości do 3.000 zł na realizację inicjatyw o tematyce proekologicznej

Chcesz ratować świat? Zacznij od... swojej miejscowości.!

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach...

Tegoroczne ferie zimowe to najlepszy i praktycznie ostateczny moment, by wykorzystać bon turystyczny. Na  430 tys. uprawnionych w Wielkopolsce osób, wciąż nieaktywnych jest ponad 55 tys. bonów. Warto się...

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że dysponuje środkami finansowymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie...

XLVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że dysponuje środkami finansowymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych...

25 sierpnia pierwsze 14. emerytury

Już w tym miesiącu, 25 sierpnia, ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

Czternasta emerytura trafi do 9...

XLIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r.  (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

 1.  Otwarcie sesji...

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał...

zdjecie zus o

Od 16 grudnia osoby, które mają przyznaną rentę uczniowską, mogą złożyć wniosek o jej zamianę na rentę socjalną. Jest to korzystne dla osób uprawnionych jednocześnie do renty rodzinnej, która kwotowo nie przekracza...

Ankieta dotycząca obszaru działania Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.

Zapraszamy do wypełnienia ANKIETY o miejscu, w którym żyjecie: obszarze działania Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska.

Link do ankiety:

...

Emeryci i renciści, którym ZUS  wypłaca świadczenia 25. każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je przed świętami. Dotyczy to zarówno wypłat przekazywanych przez listonosza, jak i przelewów, które trafiają na...

XLII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r. o godz. 10,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

 1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...
ZUS przypomina o korzystnych zmianach w rentach socjalnych

Od stycznia 2022 r. osoby pobierające renty socjalne mogą dorabiać do swojego świadczenia na takich samych zasadach jak pozostali renciści. Świadczenie zostanie zawieszone dopiero
po  przekroczeniu 130 proc...

Harmonogram zebrań wiejskich - Fundusz Sołecki na 2021 rok.

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego...

XLVII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Blisko 4 tys. wniosków wpłynęło do ZUS w konkursie na projekty, w ramach którego pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy w swojej firmie. Najwięcej, bo aż 548 wniosków wpłynęło od...

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „Karola”

ul. Dworcowa
Witkowo 62-230

Dane kontaktowe:
tel. 506-052-070
tel. 888-052-172
e –mail:...

Tegoroczne wakacje to najlepszy i praktycznie ostateczny moment, by wykorzystać bon turystyczny. Na blisko 434 tys. uprawnionych w Wielkopolsce osób, wciąż nieaktywnych jest ponad 81 tys. bonów. Warto się pospieszyć, bo...

Nadleśnictwo Gniezno informuje o rozpoczęciu procedury konsutlacji w sprawie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Więcej informacji w załączniku.

Konsultacje społeczne w sprawie lasów...

w plakat zapraszajacyh

 

Seminarium ogórkowe - szczegóły:

Seminarium - 16.-07.2022

XLVI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Od 11 lipca br. we wszystkich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obsługa klientów w poniedziałki odbywać się będzie w godz. 8.00 – 17.00.

W pozostałe dni tygodnia, tj. od wtorku do piątku,&nbsp...

Witkowo, dnia 3.11.2022 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Mielżynie 44, o powierzchni użytkowej 17,60 m2 wraz z udziałem w...

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że dysponuje środkami finansowymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych...

Wznawiamy nabór wniosków  na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia w ramach Działania 6.1 WRPO „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że dysponuje środkami finansowymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie...

Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców...

Niskie podatki także dla emerytów i rencistów

Ponad 3 mln emerytów i rencistów zyska na zmianach podatkowych, które wejdą w życie od 1 lipca. Przeciętna korzyść zyskujących ma wynieść rocznie około 726 zł.

Reforma „Niskie Podatki”, która wejdzie w życie od 1...

XLV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

XLI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...
Nabor_TT

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska.

Do udziału w naborze zapraszamy młodych ludzi, którym bliskie są zagadnienia...

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo pod adresem www.witkowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka - „projekty aktów normatywnych”) został umieszczony projekt Programu...

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wraz z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy współorganizacji Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zapraszają...