Informuje się mieszkańców Sołectwa Ruchocinek, że w dniu 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w  RUCHOCINKU  odbędzie się zebranie wyborcze w celu ponownego wyboru sołtysa.

W...

Komunikat

Komunikat dotyczy zmiany godzin pracy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. Ze względu na wysokie temperatury Urząd Gminy i Miasta w Witkowie od dnia 07.06.2019 r. (do odwołania) będzie czynny w godzinach od...

Informuję, że z powodu braku osoby pełniącej funkcję sołtysa wsi Ruchocinek mieszkańcy sołectwa Ruchocinek zobowiązani są do zapłaty I raty podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego za 2019 rok bezpośrednio na...

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy, od 1 czerwca ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:

 • Czerwcowe badanie...

W związku z kończącą się kadencją ławników sądowych informuję, że w terminie do 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy, na kadencję 2020-2023...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję pn. „Efektywność energetyczna a jakość powietrza”, która odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w Poznaniu, na...

13 emerytura

9 mld zł trafiło już do emerytów, rencistów i osób pobierających zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne z tytułu tzw. „trzynastego świadczenia”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył już także wysyłkę decyzji o...

Uprzejmie informujemy, że na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 z...

VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 15,30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej część działki nr 153, o pow. 1,3600 ha, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, zapisanej...

VII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 11,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie...

IV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu GiM w Witkowie

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku...

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje mieszkańców Gminy Witkowo, że w dniu 23.02.2019...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź.zm) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed...

Nie tylko emeryci dostaną PIT z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Co roku, w drugiej połowie...

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym, położonej w Witkowie przy ul. Strzałkowskiej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako...

Pani Andżelika Możdżanowska – Pełnomocnik Rządu ds. MSP oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapraszają przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów...

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13...

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora publicznych placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo

- Szkoły Podstawowej nr 2 im...

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w...

VI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie podaje do wiadomości, że zgodnie z „Planem treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na rok 2018” 29 listopada...

V sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu GiM w Witkowie

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że sołtys wsi Chłądowo nie będzie pobierał IV raty podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego za 2018 r.  od mieszkańców sołectwa Chłądowo. W związku z tym należne...

przetarg powiat tabela

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest...

Informujemy, że termin odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Małachowo-Kępe, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany i Małachowo-Złych Miejsc zostaje przełożony z dnia 12 listopada 2018 roku...

Na terenie gminy Czerniejewo, w Szczytnikach Czerniejewskich, wyznaczono ognisko wścieklizny. Na obszarze zagrożonym, w promieniu 5 km od ogniska choroby, zakazuje się między innymi: swobodnego puszczania psów i kotów...

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu www.bip.witkowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka –„projekty aktów normatywnych”) został umieszczony projekt Programu współpracy Gminy Witkowo z...

zalacznik 2 konkurstuob

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona...

BURMISTRZ  GMINY I MIASTA  WITKOWO

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

 

Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym, położonej w Witkowie przy ul...

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.

Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy...

„Informacja o stanie konta – ważna informacja o Twojej przyszłości”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w październiku organizuje Dni Ubezpieczonego. Dni Ubezpieczonego przebiegać będą pod hasłem: „Informacja o stanie konta – ważna informacja o Twojej przyszłości”.

Chcielibyśmy dotrzeć do...

Na stronie internetowej www.pkw.gov.pl znajdują się wszelkie akty prawne, uchwały Państwowej Komisji Wyborczej oraz wyjaśnienia i stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH...

W dniach 8-10 kwietnia br. ponad 80 osób z terenu Gminy i Miasta Witkowo, będzie musiało stawić się przed Komisją Kwalifikacyjną.

Kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 16:30. Siedziba...

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracyPracownik socjalny nr ref 2/2018

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w...

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu oraz Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo  na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego...