„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo”

27 października 2023 roku podpisano umowę pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Marka Wiatrowskiego – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, a Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez...

30.10

27 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo”. Z ramienia witkowskiego samorządu Umowę z...

w img 20231016 wa0001ddd

13 października 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach lokalnych w ramach Rządowego Funduszu...