28 grudnia 2023 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą i Miastem Witkowo został podpisany Aneks Nr 1 do zawartej 13 października 2023 r. Umowy Nr 15.175/23 o dofinansowanie zadania pn.:  „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po zakończonych procedurach związanych z wyborem Wykonawcy całkowita wartość zadania wynosi 134 614,62 zł, a kwota dofinansowania z RFRD to 107 691,69 zł.  Zadanie obejmuje budowę chodnika w Mąkownicy o długości 185 mb. Wykonawcą robót jest Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pn.: FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWO-DROGOWA DARIUSZ BIAŁOBRZYCKI z Gniezna. Zadanie zostanie zakończone w kwietniu 2024 roku.

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo”