w 12ttt

22 kwietnia 2022 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podpisał Umowę z Krzysztofem Grabowskim – Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom...

Remont budynku sanitarno-magazynowego na Stadionie Miejskim w Witkowie, celem urządzenia „Szatni na Medal”

13 października 2021 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podpisał Umowę Nr 32/DS./JST/SZATNIA/R/2021 z Pauliną Stochniałek i Jackiem Bogusławskim – Członkami Zarządu Województwa Wielkopolskiego o...

15 września 2021 r. podpisano umowę z Zakładem Drogowo-Transportowym Sławomir Begier z Nekli na realizację zadania związanego z przebudową drogi gminnej w m. Ćwierdzin. Zakres zadania obejmuje kompleksową przebudowę...

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH  O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W 2020 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo złożył Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w 2021 roku zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie...

„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek”

21 stycznia 2021 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Witkowo

W 2020 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo złożył Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w 2021 roku zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie...

<a href=

15 grudnia 2020 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności  Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

logotyp - „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruchocinek”

19 października 2020 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...