Kolejna droga z dofinansowaniem

28 lipca 2023 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podpisał Umowę z Krzysztofem Grabowskim – Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom...

„Odnowa kulturalna w Witkowie – remont sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie”

Sala widowiskowa w Centrum Kultury zyskała nowe oblicze. 21 lipca dokonano odbioru zrealizowanego w ramach projektu pn. „Odnowa kulturalna w Witkowie – remont sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury...

„Modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie”

28 lipca zakończono i dokonano odbioru technicznego zadania związanego z wymianą pieca centralnego ogrzewania w gminnym obiekcie w Skorzęcinie. Zmodernizowana kotłownia służy do ogrzewania gminnego obiektu oraz...

„Odnowa kulturalna w Witkowie – remont sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie”

23 czerwca br. Marian Gadziński  - Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę z Markiem Woźniakiem – Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w...

„Modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie”

Trwają prace związane z modernizacją systemu centralnego ogrzewania w obiekcie gminnym w Skorzęcinie, użytkowanym przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie. Inwestycja polega na wykonaniu robót...

„Modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie”

W czerwcu 2023 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wraz z Iloną Wasiewicz-Majchrzak – Skarbnikiem Gminy i Miasta Witkowo podpisał Umowę dotacji Nr 5844/U/400/524/2023 dla przedsięwzięcia pn...

Budowa drogi gminnej w Małachowie-Kępym w ramach zadania rekultywacja i przebudowa dróg w Gminie

28 kwietnia 2023 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wraz z Iloną Wasiewicz-Majchrzak – Skarbnikiem Gminy i Miasta Witkowo podpisał Umowę z Krzysztofem Grabowskim – Wicemarszałkiem Województwa...

Kolejna inwestycja drogowa w Witkowie

Zakończono realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. B. Chrobrego w m. Witkowo”. Zadania zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 49 500,00 zł, w ramach...