Kolejna inwestycja drogowa w Witkowie

Zakończono realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. B. Chrobrego w m. Witkowo”. Zadania zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 49 500,00 zł, w ramach...

„Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc”.

W lutym tego roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Gmina i Miasto Witkowo w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn...

„Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć – do Chłądowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy”.

W lutym tego roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Gmina i Miasto Witkowo w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn...

„Pod Biało-czerwoną”

10 czerwca 2022 roku Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podpisał z Michałem Zielińskim – Wojewodą Wielkopolskim Umowę o udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich...

w 12ttt

22 kwietnia 2022 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podpisał Umowę z Krzysztofem Grabowskim – Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom...

Remont budynku sanitarno-magazynowego na Stadionie Miejskim w Witkowie, celem urządzenia „Szatni na Medal”

13 października 2021 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podpisał Umowę Nr 32/DS./JST/SZATNIA/R/2021 z Pauliną Stochniałek i Jackiem Bogusławskim – Członkami Zarządu Województwa Wielkopolskiego o...

15 września 2021 r. podpisano umowę z Zakładem Drogowo-Transportowym Sławomir Begier z Nekli na realizację zadania związanego z przebudową drogi gminnej w m. Ćwierdzin. Zakres zadania obejmuje kompleksową przebudowę...

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH  O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W 2020 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo złożył Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w 2021 roku zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie...