Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Witkowo

W 2020 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo złożył Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w 2021 roku zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie...

<a href=

15 grudnia 2020 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności  Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

logotyp - „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruchocinek”

19 października 2020 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

nfosigw

16 kwietnia 2020 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Annę Marcinkiewicz – Zastępcę...

image001

21 listopada 2019 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji na wsparcie przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych...

Przebudowa drogi w miejscowości Chłądowo

9 września 2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorcą Dariuszem Białobrzyckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWO-DROGOWA DARIUSZ BIAŁOBRZYCKI z Gniezna na realizację zadania...

2 artykul inwestycje drogi 072019 04

Firma „Zakład Drogowo-Transportowy – Sławomir Begier” z Nekli rozpoczęła prace związane z przebudową  dróg gminnych w m. Strzyżewo Witkowskie, Odrowąż, Gorzykowo, Małachowo-Wierzbiczany, Witkówko i Czajki...

W czerwcu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu złożyłem wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i...