Witkowo to gmina o charakterze miejsko-wiejskim, której liczącą 184,4 km2 powierzchnię zamieszkuje 13, 6 tys. osób. Położona jest na południowy wschód od Gniezna, a jej charakterystycznymi cechami są wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe doceniane przez turystów i  wczasowiczów z całego kraju.

Położenie

W skład umiejscowionej w jednym z najpiękniejszych zakątków Wielkopolski gminy wchodzi 27 sołectw oraz miasto Witkowo stanowiące lokalne centrum handlu, usług, drobnej wytwórczości i administracji.

Położenie