Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej witkowo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Data publikacji strony internetowej: 03.08.2018 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.12.2019

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Dziel adres poczty internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

Do budynku prowadzi 1 wejścia od ul. Gnieźnieńskiej, przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego dla osób głuchych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

INFORMACJA O URZĘDZIE GMINY I MIASTA WITKOWO W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA – ETR (EASY TO READ)

Logotyp - ETR (Easy to read)

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, czyli w skrócie urząd znajduje się przy ulicy Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie.

Zdjęcie budynku urzędu od strony ulicy Gnieźnieńskiej

Powyżej zdjęcie budynku urzędu od strony ulicy Gnieźnieńskiej.

Jest to budynek, w którym pracują burmistrz i urzędnicy. Budynek ma jedno wejście od strony głównej drogi, przy ulicy Gnieźnieńskiej 1.

Zdjęcie budynku urzędu od strony głównej drogi, przy ulicy Gnieźnieńskiej 1

Burmistrz jest jednocześnie kierownikiem urzędu.

Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo jest Pan Marian Gadziński.

Burmistrzowi w pracy pomagają Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pracownicy poszczególnych referatów.

Czym zajmuje się Urząd? Urząd wykonuje różne zadania:

 • załatwia sprawy z zakresu urzędu stanu cywilnego (np. wydaje dowody osobiste, prowadzi spis ludności w gminie itp.)
 • organizuje ogłoszone wybory: do Sejmu i Senatu, na Prezydenta Polski, wybory radnych, sołtysów itd.
 • zajmuje się bezpieczeństwem i ochroną przeciw pożarową w gminie,
 • zajmuje się ochroną zabytków,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
 • zajmuje się rolnictwem,
 • zajmuje się budżetem gminy,
 • zajmuje się ustaleniem wysokości podatków i opłat,
 • zajmuje się planowaniem przestrzeni w gminie,
 • robi remonty i buduje nowe potrzebne budynki, oświetlenie,
 • buduje i naprawia drogi gminne,
 • zajmuje się ochroną i kształtowaniem środowiska i ochrony przyrody,
 • organizuje i nadzoruje gospodarkę śmieciową na terenie gminy,
 • prowadzi spis firm, na terenie gminy,

 

Kontakt z pracownikami urzędu:

Zapraszamy Was do urzędu od poniedziałku do piątku.

w godzinach:

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer: 61 477 81 94. Możesz też wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Żeby załatwić sprawy w urzędzie możesz:

 1. Napisać pismo i wysłać je na adres: Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
 1. Przynieść pismo do biura informacji: Biuro informacji to miejsce, w którym można zostawić pisma, podania, dokumenty. Tutaj też dostaniesz specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy.
 1. Możesz wrzucić dokumenty do skrzynki podawczej, która znajduje się przy wejściu do urzędu.
 1. Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: epuap.gov.pl e-PUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (do tego potrzebny jest Internet i swoje konto w e-PUAP).

 

Jak trafić do biura informacji?

Wchodzisz głównym wejściem – od ulicy Gnieźnieńskiej. Przy drzwiach do urzędu znajduje się domofon. Należy wybrać i zadzwonić pod numer 1.

Zdjęcie drzwi wejściowych do urzędu

Tak wygląda wejście do urzędu.

Widok po wejściu do urzędu.

widok po wejściu do urzędu

Do biura informacji dostaniesz się wchodząc po małych schodkach i skręcając w lewo.

Tak wygląda biuro informacji.

Biuro informacji

Jeśli przyjedziesz do nas autem, zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu. Po prawej stronie budynku urzędu znajduje się parking, ze specjalnie wydzielonymi miejscami postojowymi.

Parking, ze specjalnie wydzielonymi miejscami postojowymi

Człowiek na wózku – symbol oznaczający osobę niepełnosprawną, literka P oznacza parking dla osoby z niepełnosprawnościami.

Przy wejściu do urzędu znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz wrzucić wypełniony wniosek, pismo lub dokument. Jeżeli jesteś pewny, że wypełniłeś go poprawnie skorzystaj z naszej skrzynki, Wrzuć go do środka. Codziennie nasz pracownik wyciąga z niej dokumenty i przekazuje je do odpowiednich pracowników.

Przy wejściu do urzędu znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz wrzucić wypełniony wniosek, pismo lub dokument

Zapraszamy! Jesteśmy do Twojej dyspozycji !

Tekst łatwy do czytania ETR - Urząd Gminy i Miasta w Witkowie.pdf

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego