„Modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie”

28 lipca zakończono i dokonano odbioru technicznego zadania związanego z wymianą pieca centralnego ogrzewania w gminnym obiekcie w Skorzęcinie. Zmodernizowana kotłownia służy do ogrzewania gminnego obiektu oraz pomieszczeń, z których korzysta miejscowa Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach zadania wykonano roboty demontażowe, zamontowano i uruchomiono nowy kocioł na ekogroszek o mocy 25kW, zainstalowano komin żaroodporny oraz zmodernizowano w niezbędnym zakresie technologię kotłowni.

„Modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie”

Całkowita wartość zadania to 37.047,60 zł brutto, a kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynosi 13.337,14 zł.  Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Hydrauliczne ADRIAN MICHALAK z Witkowa.

k01

„Modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie”

Realizacja inwestycji przyczyni się bezpośrednio do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów do atmosfery.