„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo”

24 maja 2024 roku podpisano Aneks Nr 2 do zawartej 27 października ubiegłego roku pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, a Wojewodą Wielkopolskim umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w...

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo”

22 marca 2024 roku zakończyła się realizacja zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo” realizowanego ze środków Rządowego...

przebudowa drog gminnych 2

19 stycznia 2024 roku podpisano Aneks Nr 1 do zawartej w  ubiegłym roku umowy, pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, a Wojewodą Wielkopolskim, o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach...

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo”

28 grudnia 2023 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą i Miastem Witkowo został podpisany Aneks Nr 1 do zawartej 13 października 2023 r. Umowy Nr 15.175/23 o dofinansowanie zadania pn.:  „Poprawa...

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo”

5 grudnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie podpisano umowę na realizację kolejnego zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych...

„Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo”

27 listopada 2023 roku dokonano odbioru remontu drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo. Zadanie swoim zakresem obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na całej szerokości drogi  o długości 0,977 km...

w img 4227nnn

17 listopada 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, a FIRMĄ DROGOWĄ BEGIER SŁAWOMIR SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn....

Nowa droga w Wiekowie

31 października 2023 roku rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo”. Zadanie obejmuje remont drogi gminnej w Gorzykowie o długości 0,977 km. Wykonawcą robót jest...