27 listopada 2023 roku dokonano odbioru remontu drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo. Zadanie swoim zakresem obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na całej szerokości drogi  o długości 0,977 km. Dodatkowo usypano nowe pobocza z kruszywa łamanego. Wartość wszystkich prac objętych zadaniem wynosi 370 618,10 zł. Projekt w 60% jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 222 370,86 zł.

„Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo”

W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Burmistrz Marian Gadziński, jego Zastępca Marek Wiatrowski, wykonawca zadania Paweł Macioszek, Radny Rady Miejskiej Krzysztof Bykowski, sołtys Sołectwa Gorzykowo Krystyna Kierzek oraz Łukasz Misiewicz - pracownik Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.