31 października 2023 roku rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo”. Zadanie obejmuje remont drogi gminnej w Gorzykowie o długości 0,977 km. Wykonawcą robót jest Paweł Macioszek właściciel przedsiębiorstwa: PAWEŁ MACIOSZEK TRANSPORT PUBLICZNY+HANDEL+WYNAJEM PAWEŁ MACIOSZEK z Cielimowa.

Nowa droga w Wiekowie

Projekt w 60% jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przeprowadzony remont wpłynie na poprawę estetyki i zagospodarowania terenu, a nowa nawierzchnia będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego na tym odcinku drogi.

Nowa droga w Wiekowie

„Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo”