17 listopada 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, a FIRMĄ DROGOWĄ BEGIER SŁAWOMIR SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo”.

w img 4227nnn

Zadanie obejmuje przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 2,305 km i polega na poszerzeniu ich do 5,0 m, wykonaniu nowej nakładki oraz budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu dla rowerów. Celem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego doświetlone zostaną przejścia dla pieszych,  a skrzyżowanie łączące obie drogi zostanie wyniesione, co spowolni w tym miejscu ruch samochodowy. Projekt w 60% jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostanie zakończone w III kwartale 2024 roku.

21.11