22 marca 2024 roku zakończyła się realizacja zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo”

Inwestycja obejmowała budowę chodnika w Mąkownicy o długości 185 mb. Wykonawcą robót był Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pn.: FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWO-DROGOWA DARIUSZ BIAŁOBRZYCKI z Gniezna. Całkowita wartość zadania wyniosła 134 614,62 zł, a kwota dofinansowania z RFRD to 107 691,69 zł. 

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo”

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo”

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo”