5 grudnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie podpisano umowę na realizację kolejnego zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo”. Zadanie obejmuje budową chodnika w Mąkownicy o długości 185 mb. Z ramienia witkowskiego samorządu Umowę z Wykonawcą robót – Dariuszem Białobrzyckim prowadzącym działalność gospodarczą pn.: FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWO-DROGOWA DARIUSZ BIAŁOBRZYCKI z Gniezna podpisał Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Moniki Michalak-Plewako. Zadanie zostanie zakończone w kwietniu 2024 roku.

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo”