Od poniedziałku, 13 lipca, obowiązują przepisy, które umożliwiają wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego na kolejne dwa tygodnie, czyli do 26 lipca. Ze świadczenia mogą skorzystać rodzice, którzy z powodu zamknięcia...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.  informuje, że na tablicy ogłoszeń przed...

Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z...

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że ankieter statystyczny nie będzie odwiedzał osobiście gospodarstw...

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego na utrzymanie płynności finansowej – w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa – będzie udzielane przez...

 • Od 3 sierpnia w Urzędzie Skarbowym w Gnieźnie wprowadzony zostanie nowy model obsługi bezpośredniej podatników.
 • Sprawę podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie można załatwić wyłącznie po wcześniejszym...

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 4. Informacja o działalności Burmistrza w...
w nowy baner

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja...

logozusnowerozwiniecie

Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”.

Dotychczas z „małego ZUS” mógł skorzystać...

w grafika kolor

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...

WODR w Poznaniu – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 w Gnieźnie uprzejmie informuje, że rozpoczyna cykl kursów ochrony roślin (KOR)  w zakresie uzupełniającym (1-dniowy, 7 godzin zajęć)  i&nbsp...

WCZK informuje, ze Prezes Rady Ministrow na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o dzialaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisal Zarzadzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020...

P-121-103-20

ZARZĄDZENIE NR 89

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach...

Ponad 300 tys. wielkopolskich przedsiębiorców otrzyma list z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ponad 3 mln listów z podsumowaniem wpłat przekazanych w 2019 roku na indywidualny numer rachunku składkowego. W Wielkopolsce takie pisma otrzyma przeszło 300 tys. firm...

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...

Ogłoszenie XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w...

Szanowni Państwo, w celu minimalizacji ryzyka rozpowszechnienia się wirusa SARS-CoV-2 prosimy o przekazanie stanu energii elektrycznej oraz adresu, telefonicznie lub sms/mms. tel. 504455448

Kod odczytu (1taryfa-...

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 roku Urząd Gminy i Miasta Witkowo będzie czynny w godzinach 7.30-14.00.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż.

Nieruchomości zapisanej w Sądzie Rejonowym w Słupcy w Księdze Wieczystej nr KN1S/00032038/6, stanowiącej lokal mieszkalny nr 13...

woj. wielkopolskie - pow. gnieźnieński

Ostrzeżenia meteorologiczne:

Oblodzenie stopień: 1

prawdopodobieństwo: 70%

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego...

Od 1 kwietnia wielkopolskie placówki ZUS rozpatrzyły prawie 400 tys. wniosków o zwolnienie ze składek, wypłatę świadczenia postojowego i odroczenie terminu płatności w związku z epidemią koronawirusa.

Najwięcej, bo...

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,  przedstawienie  porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności...
Raport o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2019 rok

1. Przedstawienie Raportu oraz Debata nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za rok 2019 odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w Witkowie w dniu 25 czerwca 2020 roku. Sesja odbędzie się w Centrum Kultury im...

XIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

 • Otwarcie sesji, stwierdzenie...

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 roku Urząd Gminy i Miasta Witkowo będzie czynny w godzinach 7.30-12.00 zgodnie z zarządzeniem nr 14/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

Zasady postępowania ze zużytymi środkami ochrony osobistej stosowanymi w czasie pandemii

W związku z problemem zanieczyszczenia przestrzeni miejskiej (chodników, ulic) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowanych przez obywateli w czasie pandemii informuje się...

30 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”, skierowanego do organizacji prowadzących działalność pożytku...

9 grudnia br. w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie odbędzie się badanie USG aorty brzusznej ZDROWA AORTA, na które serdecznie zapraszamy.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających...

logozusnowerozwiniecie

Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób – to najważniejsze zmiany...

W związku z rozpoczęciem prac nad nowym programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2021-2030” Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zwraca się z prośbą o udział w...

 • KAS zapewnia stałą obsługę podatników pomimo czasowego ograniczenia dostępu do urzędów skarbowych.
 • Dostęp do urzędów ograniczony jest do odwołania.
 • Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i...
Bezpłatne szkolenie „Pracownicze plany kapitałowe – poznaj nowe obowiązki pracodawców”

Proponowane Państwu szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców, pracowników działów kadr, przedsiębiorców działających w różnych branżach w zakresie uzyskania najistotniejszej, a przede wszystkim...

logozusnowerozwiniecie

Kwarantanna dla osób powracających z zagranicy obejmuje teraz także współmieszkańców. Wszyscy, którzy przechodzą taką obowiązkową kwarantannę, mają prawo do świadczeń chorobowych.

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla...

Szanowni Państwo, w celu minimalizacji ryzyka rozpowszechnienia się wirusa SARS-CoV-2 prosimy o przekazanie stanu energii elektrycznej oraz adresu, telefonicznie lub sms/mms.
Tel. 504455448 kod odczytu (1taryfa- 180,1580...

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych  (Dz. U.  z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr  197 z...

XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 31 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 14,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlark.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji...

Ogłoszenie XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. (wtorek) o godz. 15,00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w...

Urząd Gminy i Miasta Witkowo informuje, że komitety wyborcze mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w budynku urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym (nr telefonu 61 477 77...

https://www.zus.pl/documents/10182/18422/Dzien+Seniora_2019+m.jpg/ea65f4dc-bc7d-46e3-5ac2-70801fa020f5?t=1569578315766

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje „Dni Seniora”. Na wydarzenia pod hasłem „Zdrowi, bezpieczni, aktywni” zapraszamy w październiku na terenie całej...

6,5 tys. rozmów dziennie w sprawie świadczeń chorobowych związanych z koronawirusem przeprowadzają konsultanci infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Teraz do dyspozycji klientów, chcących uzyskać informacje z...

Niższy podatek dla emerytów i rencistów

Uwaga emeryci i renciści: od października zmienia się stawka podatku dochodowego dla osób z rocznym dochodem do 85.528 zł. Co z tym związane, zmienia się również miesięczna zaliczka na podatek dochodowy. Zysk dla...