II sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 11,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

LIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie II pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Witkowie kadencji 2024 – 2029 odbędzie się 7 maja 2024 r. o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy...

LXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu...

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 344 ze zm.) zgłosił konieczność przeprowadzenia przez Radę Miejską w...

LXV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 26 marca 2024 r.  (wtorek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

Badanie aktywności ekonomicznej ludności to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem najmu...

LVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godz. 8,30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...
zus logo

7 sierpnia 2023 r. została podpisana nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Oznacza ta, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko...

LVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 9,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed...

W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz...

Od 1 lutego ZUS zaczął przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 800+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do...

Szanowni Państwo, W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Wypłacane świadczenie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniu o przetargu z dnia 5.01.2024 r.  na najem nieruchomości stanowiącej część działki oznaczonej geodezyjnie nr 159...

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

Lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Mielżynie 44, o powierzchni użytkowej 17,60 m2 wraz z udziałem w wysokości...

ZARZĄDZENIE Nr 7/2024

Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 16 stycznia 2024 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na...

LV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 13,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...
Szkody powstałe w wyniku suszy – pomoc dla producentów rolnych

Dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r., przewidziane zostało udzielenie pomocy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r...

I Oddział ZUS w Poznaniu zaprasza w czerwcu na dwa kolejne dyżury telefoniczne eksperta ZUS.

Obydwa dyżury telefoniczne odbędą się 27 czerwca br.

Pierwszy dyżur, w godz. od 10.00 do 11.00, pod numerem telefonu – 61...

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030” edycja 2024. Jego celem jest promowanie innowacyjnych firm i podkreślenie roli nauki...

w 3ddddddtt

Dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r., przewidziane zostało udzielenie pomocy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r...

pj1920x1080

Trwa nabór do Konkursu Pracodawca Jutra 2023. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją - czyli działań, które...

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Witkowo

Wykaz ulic na terenie Miasta Witkowa oraz zarządców odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich:
droga wojewódzka nr 260 (przebieg Gniezno-Witkowo-Wólka)
- ul...

Raport o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok

opracowania raportu o stanie gminy wynika z artykułu 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Burmistrz Witkowa jest zobowiązany każdego roku do dnia 31 maja, przedstawić Radzie Gminy Witkowo – raport...

BURMISTRZ  GMINY I  MIASTA  WITKOWO

Ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie...

LIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 11,30 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

LXIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r.  (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie  sesji...

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem najmu...

Badanie Budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych...

Do 30 czerwca rolnicy mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich. Darmową pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie udzielają...

Badanie aktywności ekonomicznej ludności to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a...

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

Lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Mielżynie 44, o powierzchni użytkowej 17,60 m2 wraz z udziałem w wysokości 2935/21875...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed...

6 kwietnia 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” skierowanego do organizacji pozarządowych, celem wspierania...

 
Informujemy o możliwości wypełnienia dobrowolnej ankiety w związku z planowanym przystąpieniem do naboru „Ciepłe Mieszkanie”. W tym celu zapraszamy zainteresowane osoby do Urzędu Gminy i Miasta w...

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina o zmianie przepisów, które zawieszały obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Stosowną zmianę wprowadza...

LXI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

LIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

 Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

Badanie Budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych...

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i...

Badanie aktywności ekonomicznej ludności to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a...

 BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem najmu...

LX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 31 października 2023 r. o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.


Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca...

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 w Gnieźnie informuje, że w miesiącu kwietniu 2023 r. organizuje kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na...