IV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...
 
Informujemy o możliwości wypełnienia dobrowolnej ankiety w związku z planowanym przystąpieniem do naboru „Ciepłe Mieszkanie”. W tym celu zapraszamy zainteresowane osoby do Urzędu Gminy i Miasta w...

III sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 13,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

LXI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...
Raport o stanie Gminy i Miasta Witkowo za rok 2023

 

Raport o stanie Gminy i Miasta Witkowo za rok 2023

 

1. Przedstawienie Raportu oraz Debata nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za rok 2023 odbędzie się w czasie sesji Rady Miejskiej w Witkowie...

Badanie Budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych...

II sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 11,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Badanie aktywności ekonomicznej ludności to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a...

Do 20 maja część płatników składek musi przekazać do ZUS rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok. Jeśli rozliczenie wykaże nadpłatę, to płatnikowi będzie przysługiwał jej zwrot. Warunkiem jest, aby nie miał...

LX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 31 października 2023 r. o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

W dniach 22 - 26 kwietnia 2024 roku na terenie Gminy Witkowo wystąpiły przymrozki wiosenne.

Spadek temperatury niekorzystnie wpłynął na rośliny aktualnie kwitnące w sadach oraz na plantacje rzepaku, wschodzące uprawy...

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie II pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Witkowie kadencji 2024 – 2029 odbędzie się 7 maja 2024 r. o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa...

LIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...
Chrabąszcz majowy

Nadleśnictwo Gniezno informuje, że w okresie od 27 kwietnia do 31 maja 2024 roku na terenach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa, planuje się agrolotniczy zabieg wielkoobszarowy ograniczania liczebności owadów...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy...

LXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu...

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 344 ze zm.) zgłosił konieczność przeprowadzenia przez Radę Miejską w...

LXV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 26 marca 2024 r.  (wtorek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

Badanie aktywności ekonomicznej ludności to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem najmu...

LVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godz. 8,30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...
zus logo

7 sierpnia 2023 r. została podpisana nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Oznacza ta, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko...

LVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 9,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed...

W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz...

Od 1 lutego ZUS zaczął przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 800+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do...

Szanowni Państwo, W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Wypłacane świadczenie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniu o przetargu z dnia 5.01.2024 r.  na najem nieruchomości stanowiącej część działki oznaczonej geodezyjnie nr 159...

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

Lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Mielżynie 44, o powierzchni użytkowej 17,60 m2 wraz z udziałem w wysokości...

ZARZĄDZENIE Nr 7/2024

Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 16 stycznia 2024 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na...

LV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 13,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...
Szkody powstałe w wyniku suszy – pomoc dla producentów rolnych

Dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r., przewidziane zostało udzielenie pomocy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r...

I Oddział ZUS w Poznaniu zaprasza w czerwcu na dwa kolejne dyżury telefoniczne eksperta ZUS.

Obydwa dyżury telefoniczne odbędą się 27 czerwca br.

Pierwszy dyżur, w godz. od 10.00 do 11.00, pod numerem telefonu – 61...

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030” edycja 2024. Jego celem jest promowanie innowacyjnych firm i podkreślenie roli nauki...

w 3ddddddtt

Dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r., przewidziane zostało udzielenie pomocy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r...

pj1920x1080

Trwa nabór do Konkursu Pracodawca Jutra 2023. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją - czyli działań, które...

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Witkowo

Wykaz ulic na terenie Miasta Witkowa oraz zarządców odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich:
droga wojewódzka nr 260 (przebieg Gniezno-Witkowo-Wólka)
- ul...

Raport o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok

opracowania raportu o stanie gminy wynika z artykułu 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Burmistrz Witkowa jest zobowiązany każdego roku do dnia 31 maja, przedstawić Radzie Gminy Witkowo – raport...

BURMISTRZ  GMINY I  MIASTA  WITKOWO

Ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie...

LIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 11,30 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

LXIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r.  (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie  sesji...

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem najmu...

Badanie Budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych...

Do 30 czerwca rolnicy mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich. Darmową pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie udzielają...

Badanie aktywności ekonomicznej ludności to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a...

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

Lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Mielżynie 44, o powierzchni użytkowej 17,60 m2 wraz z udziałem w wysokości 2935/21875...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed...

6 kwietnia 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” skierowanego do organizacji pozarządowych, celem wspierania...