6 kwietnia 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” skierowanego do organizacji pozarządowych, celem wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich.

Na realizację konkursu zabezpieczono środki w wysokości 500 tysięcy złotych.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 12 tysięcy złotych, nie więcej jednak niż 80% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny oferenta w realizację zadania powinien wynosić minimum 20% całkowitego kosztu zadania.

Konkurs obejmuje zadania, które:

  • będą realizowane nie wcześniej niż 1 sierpnia 2023 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż 15 listopada 2023 r.
  • dotyczą miejscowości uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” lub będą realizowane w takich miejscowościach.

Miejsce składania ofert:

  • osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Punkcie kancelaryjnym (na parterze) przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy 61-714/ w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.
  • w formie elektronicznej poprzez skrytkę ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP.

Uwaga: Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przyjmuje ofert. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do Punktu kancelaryjnego (nie decyduje data stempla pocztowego).

Termin składania ofert: 5 maja 2023 roku (piątek) do godz. 15:30.

Wszystkie pliki do pobrania oraz szczegółowe informacje

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:

  • (61) 626 65 08
  • (61) 626 65 17
  • (61) 626 65 21
  • (61) 626 65 10