Nabor_TT

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska.

Do udziału w naborze zapraszamy młodych ludzi, którym bliskie są zagadnienia...

informuje, ze Prezes Rady Ministrow na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o dzialaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisal Zarzadzenie nr 52 z dnia 4 marca 2022 roku w...

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wraz z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy współorganizacji Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zapraszają...

Organizujemy kursy podstawowe i uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie...

Informacja na temat zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2021 rok.

1. Przedstawienie Raportu oraz Debata nad Raportem o stanie Gminy i Miasta  Witkowo za...

w ukraina

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. ZUS jest też gotowy udostępnić bazę lokalową ZUS uchodźcom z Ukrainy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest...

ZARZĄDZENIE NR 45 / 2022

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Witkowo na rok...

xix bgr plakat 31.01.22.1 600

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału...

XL sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 11,30 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

 uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 40 z...

Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe.

Od 16 maja 2022 r. został...

XXXV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Szanowni Państwo,

W związku z procesowanym projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki realizują projekt wypełniający jej założenia o...

W związku z występującymi (okresowo) również na terenie naszego województwa zdarzeniami pogodowymi noszącymi znamiona klęski żywiołowej, uprzejmie przypominam o zasadach występowania o środki dotacji z budżetu Wojewody...

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16

Nazwa biura IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 3

Obszar województwo wielkopolskie powiat gnieźnieński

Ważność od godz...

XXXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 14,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji...

Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład płatnicy będą przekazywać dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące do 5., 15. i 20 dnia następnego miesiąca.

Dla większości płatników...

Obywatele Ukrainy muszą poinformować ZUS o wyjeździe z Polski

Świadczenia rodzinne, w tym 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, przysługują uchodźcom tylko za czas, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce. W przypadku wyjazdu z kraju, na okres powyżej miesiąca, tracą oni prawo do...

ZARZĄDZENIE NR 40/2022

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 2 maja 2022 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku.

...

Od soboty, 23 kwietnia uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Formularz RKO-U w języku ukraińskim dostępny...

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje warsztaty pn. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”.

Podczas warsztatów...

Można już umówić e-wizytę w języku ukraińskim

Obywatele Ukrainy mogą już skorzystać z konsultacji on-line w ZUS w języku ukraińskim. W e-wizycie po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uczestniczy ekspert ZUS oraz tłumacz języka ukraińskiego.

Podczas e-wizyty...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Gnieźnie zaprasza na szkolenia tematyczne, dotyczące m.in. zmian w systemie podatkowym, przepisów obejmujących prowadzenie firm oraz podstaw...

XXXVII  sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji...
Od 1 kwietnia 2022 r. można składać do ZUS wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Od 1 kwietnia 2022 r. można składać  do ZUS wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu...

Wprowadzenie stopnia ALARMOWEGO ALFA-CRP - ryzyko zagrożenia bezpieczenstwa systemow teleinformatycznych

WCZK Poznan informuje: Szanowni Panstwo, ze wzgledu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczenstwa systemow teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o dzialaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Witkowo, położonych
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Przedmiotem najmu jest:

1...

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz...

Film instruktażowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od...

zdjecie zus

Przedsiębiorca, któremu 31 grudnia 2021 r. skończył się już okres opłacania niższych składek w ramach „Małego ZUS plus”, powinien pamiętać, aby do 10 stycznia wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu...


Obwieszczenie
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa wielkopolskiego


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967...

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Powiatowa i Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gnieźnie zapraszają na spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące kolejnej edycji Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara.

Spotkanie odbędzie się w dniu...

XXXIII  sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 11,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji...
ukraina

                                                            &nbsp...

Zarządzenie Nr 108/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 3 grudnia 2021 roku

 

w sprawie: udzielenia pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2021r.

...

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

XXXII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę trzynastej emerytury. Emeryci i renciści otrzymają pieniądze wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynastka "na rękę" wyniesie 1217,98 zł.

Zgodnie z ustawą...

Spotkanie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Witkowo na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem lub ze śliwką pn. „Przysmaki z...

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 984), Urząd Gminy i Miasta Witkowo informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do...

Płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS.

Płatnicy...

Witkowo, dnia 27.10.2021 r.

OŚ.602.1.2021

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2022 – 2025 z perspektywą do...

Świadczenie 500+ mogą otrzymać również obywatele Ukrainy, pod warunkiem, że pracują w Polsce i mieszkają razem z dziećmi, które utrzymują.

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy...