„Budowa dróg w miejscowościach: Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo”

W ramach 6 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanej Gminom, na terenie których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej 21 września 2023 r. Gmina i Miasto...

„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieżnią przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie”

12 października 2023 roku otrzymaliśmy Promesę wstępną dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieżnią przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie” z Rządowego...

„Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie”

Projekt pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie” obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody, polegającą na rozbudowie systemu filtracji, odnowieniu systemu...

„Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin”

Projekt pn. „Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin” polega na wybudowaniu nowego chodnika wzdłuż drogi powiatowej i gminnej prowadzącej do miejscowości Witkowo oraz wzdłuż drogi powiatowej...

Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie

30 maja 2022 r. poznaliśmy wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST...

Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie

30 maja 2022 r. poznaliśmy wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST...

„Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany - zakończono inwestycji

W grudniu ubiegłego roku zakończono zadanie pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany”, którego realizacja rozpoczęła się w czerwcu...

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W sierpniu ubiegłego roku złożono 3 Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po zakończonej ocenie złożonych projektów wyniki pierwszego naboru wniosków zostały...