„Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany - zakończono inwestycji

W grudniu ubiegłego roku zakończono zadanie pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany”, którego realizacja rozpoczęła się w czerwcu 2022 r. Ta sztandarowa inwestycja witkowskiego samorządu była dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmowało gruntowną przebudowę ul. Jana Pawła II i Armii Poznań na długości ok. 0,85 km, polegającą na uspokojeniu ruchu, poprzez: wybudowanie pasa rozdziału i azyli z przejściami dla pieszych i znakami aktywnymi, poprawę geometrii skrzyżowań, ułożenie nowej nawierzchni i przebudowę chodników z wydzieleniem drogi dla rowerów. Ponadto przedsięwzięcie obejmowało również budowę ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany na długości ok. 0,34 km, poprzez wykonanie nowej nawierzchni wraz z chodnikami i zjazdami na posesje oraz rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonawcą tego zadania była FIRMA DROGOWA SŁAWOMIR BEGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Nekli. Zgodnie z zawartą umową wartość robót budowlanych objętych inwestycją wyniosła 5.486.000,00 zł brutto, a kwota finansowego wsparcia w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 4.750.000,00 zł.