„Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin”

Projekt pn. „Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin” polega na wybudowaniu nowego chodnika wzdłuż drogi powiatowej i gminnej prowadzącej do miejscowości Witkowo oraz wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Mielżyn. Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej, który oddzielony będzie od jezdni obrzeżem betonowym oraz opaską zieleni, natomiast w miejscach styku z istniejącą drogą krawężnikiem betonowym. Dodatkowo przebudowane zostaną wjazdy do posesji oraz uzupełnione zostanie oznakowanie pionowe i poziome. W celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych urządzone zostaną dodatkowe przejścia. W miejscowości Skorzęcin planuje się budowę nowego chodnika, który pozwoli skomunikować centrum miejscowości z funkcjonującym Ośrodkiem Wypoczynkowym, zlokalizowanym na terenie sołectwa. Ta projektowana infrastruktura łączyć się będzie bezpośrednio z istniejącą ścieżką rowerową, biegnącą do miejscowości Witkowo. W miejscu połączenia projektowanego chodnika z istniejącą drogą dla rowerów zaprojektowano przejście dla pieszych, które dodatkowo oświetlone zostanie lampami hybrydowo-solarnymi i znakami aktywnymi. Chodnik posiadać będzie nawierzchnię asfaltową i szerokość 2,0 m, co umożliwi dopuszczenie ruchu rowerowego. Chodnik odseparowany zostanie od jezdni krawężnikiem betonowym. Dodatkowo w samej miejscowości planuje się wybudowanie nowego odcinka chodnika z kostki betonowej, który połączy istniejącą drogę dla rowerów z centrum wsi oraz przełożenie fragmentu chodnika, zlokalizowanego w Skorzęcinie. 

Po zakończeniu procedur związanych z wyborem wykonawcy zadania 25 stycznia 2023 roku. Gmina i Miasto Witkowo otrzymała Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

6 lutego br. została zawarta Umowa z Wykonawcą prac objętych zadaniem – FIRMĄ DROGOWĄ BEGIER SŁAWOMIR SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z Nekli.

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 6.765.000,00 zł, a kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 5.700.000,00 zł. Wkład własny Gminy wynosi 1.065.000,00 zł.

Po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy w pierwszej kolejności rozpoczną się roboty budowlane w miejscowości Skorzęcin, które potrwają do 20 czerwca 2023 roku, a termin zakończenia wszystkich prac budowlanych objętych zadaniem planowany jest na styczeń 2024 roku.

„Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin”