30 maja 2022 r. poznaliśmy wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST. Gmina i Miasto Witkowo otrzymała finansowe wsparcie dla 2 projektów w wysokości 10 700 000,00 zł.

Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie

Projekt pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie” obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody, polegającą na rozbudowie systemu filtracji, odnowieniu systemu napowietrzającego, wymianie systemu hydroforowego i zmianie systemu płukania filtrów, celem oszczędności wody. Obiekt zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne. W ramach modernizacji centralnej przepompowni ścieków zaplanowano wymianę wyeksploatowanych urządzeń, w tym: wyprawienie betonów i zabezpieczenie powłoką epoksydową, montaż nowych wózków i koszy przelewowych, instalację suwnic i montaż nowych, energooszczędnych pomp. Ponadto wykonany zostanie remont budynku, polegający m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacji. Zadanie przewiduje także montaż ogniw fotowoltaicznych. Dla usprawnienia procesu utylizacji wyłapywanych w przepompowni skratek, niezbędną częścią modernizacji będzie również zakup kontenera wraz z przygotowaniem stanowiska, wymiana ogrodzenia i montaż nowej bramy wjazdowej. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 5.263.157,90 zł, a kwota dofinansowania  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 5.000.000,00 zł. Wkład własny stanowi 5% wartości zadania i wynosi 263.157,90 zł.