W sierpniu ubiegłego roku złożono 3 Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po zakończonej ocenie złożonych projektów wyniki pierwszego naboru wniosków zostały ogłoszone 25 października 2021 roku.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wśród projektów, które otrzymały finansowe wsparcie znalazło się zadanie pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany. Inwestycja obejmuje gruntowną przebudowę ul. Jana Pawła II i Armii Poznań na dł. ok. 0,85 km, polegającą na uspokojeniu ruchu, poprzez: wybudowanie pasa rozdziału i azyli z przejściami dla pieszych i znakami aktywnymi, poprawę geometrii skrzyżowań, ułożenie nowej nawierzchni i przebudowę chodników z wydzieleniem drogi dla rowerów. Ponadto zadanie obejmuje budowę ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany na dł. ok. 0,34 km, poprzez wykonanie nowej nawierzchni wraz z chodnikami i zjazdami na posesje oraz rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po zakończonym postępowaniu prowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wykonawcą tego zadania jest FIRMA DROGOWA SŁAWOMIR BEGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Nekli. Zgodnie z zawartą umową wartość robót budowlanych objętych inwestycją to 5.486.000,00 zł brutto. Kwota finansowego wsparcia otrzymana w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 4.750.000,00 zł. 13 czerwca nastąpiło przekazanie placu budowy. Obecnie trwają prace na ul. Jana Pawła II, a planowany termin zakończenia wszystkich robót to 30 kwietnia 2023 roku.