Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, została wybrana Pani Joanna Gronikowska.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Marian Gadziński