Nadleśnictwo Gniezno informuje, że w okresie od 27 kwietnia do 31 maja 2024 roku na terenach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa, planuje się agrolotniczy zabieg wielkoobszarowy ograniczania liczebności owadów doskonałych chrabąszcza majowego.

Nadleśnictwo Gniezno informuje, że w okresie od 27 kwietnia do 31 maja 2024 roku na terenach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa, położonych na terenie gminy Niechanowo: sołectwo Nowa Wieś Niechanowska, gminy Witkowo: sołectwo Ćwierdzin, Gaj, Skorzęcin, gminy Powidz: sołectwo Smolniki, gminy Orchowo: sołectwo Orchówek, Szydłówiec, Osówiec, Mlecze, Linówiec, gminy Strzałkowo: sołectwo Ostrowo Kościelne, planuje się agrolotniczy zabieg wielkoobszarowy ograniczania liczebności owadów doskonałych chrabąszcza majowego.

Chrabąszcz majowy

Zabieg będzie wykonany na terenie leśnictw: Stary Dwór, Skorzęcin, Hutka, Smolniki, Wólka przy użyciu środka ochrony roślin Mospilan 20 SP w ilości 0,4kg/ha (nr zezwolenia: Zezwolenie MRiRW nr R-37/2008 z dnia 29.04.2008r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-1283/2023d z dnia 08.12.2023 r.)

O dokładnym terminie i zasięgu zabiegu, który będzie ustalony na podstawie obserwacji rójki chrabąszcza majowego, nadleśnictwo poinformuje na stronie internetowej.