Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich dotyczących Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.

Harmonogram zebrań wiejskich - Fundusz Sołecki na 2021 rok.

L.p.

Sołectwo

Data, godzina

Miejsce zebrania

1.

Sokołowo

8.08.2022r. (poniedziałek) Godz.18:00

Świetlica Wiejska w Sokołowie

2.

Małachowo Kępe

18.08.2022r. (czwartek) Godz.20:00

Świetlica Wiejska w Małachowie Kępym

3.

Czajki

17.08. 2022r. (środa) Godz.16:00

Świetlica Wiejska w Jaworowie

4.

Jaworowo

17.08. 2022r. (środa) Godz.16:30

Świetlica Wiejska w Jaworowie

5.

Odrowąż

17.08. 2022r. (środa) Godz.17:30

Mieszkanie Sołtysa

6.

Chłądowo

8.08. 2022r. (poniedziałek) Godz.20:00

Świetlica Wiejska w Chłądowie

7.

Piaski

10.08.2022r. (środa) Godz.16:30

Świetlica Wiejska w Folwarku

8.

Folwark

10.08.2022r. (środa) Godz.17:00

Świetlica Wiejska w Folwarku

9.

Ćwierdzin

8.08.2022r. (poniedziałek) Godz.19:00

Świetlica Wiejska w Ćwierdzinie

10.

Małachowo Szemborowice

16.08.2022r. (wtorek) Godz.16:00

Mieszkanie Sołtysa

11.

Ostrowite Prymasowskie

15.08.2022r. (poniedziałek) Godz.18:00

Świetlica Wiejska w Ostrowitym Prymasowskim

12.

Małachowo Wierzbiczany

16.08.2022r. (wtorek) Godz.17:00

Świetlica Wiejska w Małachowie Złych Miejsc

13.

Małachowo Złych Miejsc

16.08. 2022r. (wtorek) Godz.18:00

Świetlica Wiejska w Małachowie Złych Miejsc

14.

Witkówko

16.08. 2022r. (wtorek) Godz.19:00

Mieszkanie Sołtysa

15.

Ruchocinek

25.08.2022r. (czwartek) Godz.19:00

Świetlica Wiejska w Ruchocinku

16.

Gaj

9.08.2022r. (wtorek) Godz.18:00

Harcówka

17.

Skorzęcin

9.08.2022r. (wtorek) Godz.19:00

Świetlica Wiejska w Skorzęcinie

18.

Strzyżewo Witkowskie

5.08.2022r. (piątek) Godz.19:00

Świetlica Wiejska w Strzyżewie Witkowskim

19.

Mąkownica

2.09.2022r. (piątek) Godz.18:00

Świetlica Wiejska w Mąkownicy

20.

Malenin

24.08.2022r. (środa) Godz.18:00

Świetlica Wiejska w Maleninie

21.

Gorzykowo

24.08.2022r. (środa) Godz.19:00

Świetlica Wiejska w Gorzykowie

22.

Dębina

24.08.2022r. (środa) Godz.17:00

Świetlica Wiejska w Ruchocinku

23.

Mielżyn

24.08.2022r. (środa) Godz.20:00

Świetlica Wiejska w Mielżynie

24.

Ruchocin

2.09.2022r. (piątek) Godz.19:00

Świetlica Wiejska w Ruchocinie

25.

Kołaczkowo

10.08.2022r. (środa) Godz.18:00

Świetlica Wiejska w Kołaczkowie

26.

Kamionka

12.08.2022r. (piątek) Godz.20:00

Świetlica Wiejska w Kamionce

27.

Wiekowo

12.08.2022r. (piątek) Godz.20:00

Świetlica Wiejska w Wiekowie