Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Witkowie

Już w najbliższą niedzielę, 14 lipca 2024 r., w Okręgu Wyborczym nr 4 (Ćwierdzin, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, Sokołowo) odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Witkowie.

Mieszkańcy będą mogli...

IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie

10 lipca br. odbyła się IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

Rada w trakcie sesji podjęła następujące uchwały:

  • uchwałę Nr IV/20/2024 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady...

Działania na rzecz Najmłodszych

Przedstawiciele Samorządów rozmawiali o możliwościach pozyskiwania finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego na utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat. Spotkanie z Sekretarzem Stanu w...

Droga w Ruchocinku już w pełni przejezdna

W Ruchocinku została poszerzona droga (powiatowa Nr 2261P Ruchocinek – Ruchocin) z 4 do 5,5 m. Zostały też uformowane nowe pobocza (z kruszywa łamanego) oraz została wykonana nowa nakładka asfaltowa. Była to wspólna...

Remont w Szkole Podstawowej nr 1

Budynek szkoły zostanie dostosowany do wymogów bezpieczeństwa pożarowego poprzez wykonanie niezbędnych robót budowlanych i montażowych. Remont zakończy się wraz z końcem wakacji. Wykonanie zadania to koszt ok...

Wielkopolskie telecentrum opieki

Ruszył projekt skierowany do osób w wieku 60+ pn.: „Wielkopolskie telecentrum opieki”. 

W ramach projektu Seniorzy będą mogli skorzystać z szeregu spotkań edukacyjnych (m.in. z lekarzem geriatrą, dietetykiem...

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2025 Rok

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, przed Nami kolejna, siódma już edycja budżetu obywatelskiego. W tym roku, wzorem ubiegłego, wybierzemy zwycięskie projekty, które w 2025 roku będą realizowane w Witkowie oraz na...

Gmina i Miasto Witkowo

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że Gmina i Miasto Witkowo w porozumieniu z Firmą Jopek Recykling Dawid Jopek z Fabianowa planuje przeprowadzić odbiory od rolników odpadów z działalności rolniczej z terenu...