Gmina i Miasto Witkowo

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że Gmina i Miasto Witkowo w porozumieniu z Firmą Jopek Recykling Dawid Jopek z Fabianowa planuje przeprowadzić odbiory od rolników odpadów z działalności rolniczej z terenu...

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

20 czerwca w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad powitano nowo wybranych Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta p...

Zmiana organizacji ruchu – dojazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

Od 21 czerwca 2024 r. do 2 września 2024 r. zmieniona zostanie organizacja ruchu. Dojazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, odbywać się będzie przez Rybakówkę, natomiast wyjazd zostaje na dotychczasowych zasadach...

Gmina i Miasto Witkowo

Szanowni Państwo, Gmina i Miasto Witkowo przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji – podstawowego dokumentu uchwalanego przez Radę Miejską w Witkowie, umożliwiającego przeprowadzenie...

Jeszcze bliżej kultury – Biblioteka zmienia swoje oblicze

Biblioteka wraz z czytelnią to miejsca przyjazne Czytelnikom w każdym wieku. Tam mamy dostęp do kultury, wiedzy, informacji, technologii. To przestrzeń społeczna, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Ponadto, w...

staw w makownicy 4

Powszechnie wiadomo, że racjonalna gospodarka wodna pełni istotną rolę w przeciwdziałaniu suszy. Tereny wiejskie są szczególnie narażone na niedobory wody, suszę rolniczą, a często też na podtopienia. Retencja wody...

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.

Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00 w Gminie Witkowo wyniosła 25,19% (głosowało 2545 wyborców na 10102 uprawnionych).

Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio:

...

Numer obwodu