w calculator 723925 1280ggg

Wniosek o umorzenie podatku rolnego rozpatruje się w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 67a § 1 tej ustawy, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem...

w informacja o protescie rolnikow 2 1bb

Informujemy, że w obliczu aktualnej trudnej sytuacji w polskim rolnictwie, oraz wydarzeń z tym związanych, w okresie 19.03 -18.04 na drogach na terenie Gminy i Miasta Witkowo trwać będzie protest okolicznych rolników (w...

w dsc 0366ggg

- Składamy podziękowania i słowa uznania za pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz trud i wysiłek włożony w rozwój sołectw. Niech satysfakcja z pełnionej funkcji opiekuna i gospodarza wsi oraz społeczne poważanie...

w projekt bez nazwy 1fff
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie informuje, że na skutek awarii oprogramowania, system informatyczny ponownie wysyła do naszych mieszkańców informację o przyznanym dodatku...

dsc 0360 smallmmm

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom, Przewodniczącym Zarządów Osiedli oraz Członkom Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli składamy podziękowania i słowa uznania za pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz trud i...

w pink exciting 8 march happy womens day facebook posthhh

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkim Paniom, a w szczególności Mieszkankom Gminy i Miasta Witkowo, życzymy spokoju i wytchnienia od codziennych spraw. Niech każdy dzień będzie przepełniony świadomością piękna...

Wielkopolskie Forum Rolnicze w Witkowie

4 marca br. podczas inauguracji Wielkopolskiego Forum Rolniczego w Witkowie prowadzonego przez Przewodniczącego Rady Powiatowej (WIR) Zbigniewa Stajkowskiego, głos zabrali Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej (WIR)...

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

29 lutego br. odbyła się kolejna, LXIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Podczas sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie oficjalnie powitał nowego Komendanta Komisariatu Policji w Witkowie podinspektora p...