Gmina i Miasto Witkowo informuje, że w dniach od 30 maja do 02 czerwca nastąpi pobór opłat za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. 

Opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

Całosezonowy pobór opłat będzie odbywał się od dnia 13 czerwca. Stawki opłat umieszczone są w poniższym cenniku.  

CENNIK OPŁAT ZA WSTĘP NA TEREN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO SKORZĘCIN

1. Dobowy wstęp motocyklem i motorowerem 22 zł
2. Dobowy wstęp pojazdem wielośladowym 30 zł
3. Tygodniowy wstęp pojazdem wielośladowym 140 zł
4. Dwutygodniowy wstęp pojazdem wielośladowym 230 zł
5. Całosezonowy wstęp pojazdem wielośladowym 380 zł
6. Całosezonowy wstęp pojazdem wielośladowym dla mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo 80 zł
7. Duplikat karty wstępu 15 zł
8. Zmiana pojazdu lub numeru rejestracyjnego, na który została wydana karta wstępu 15 zł

Pobyt na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie do 1,5 godziny jest bezpłatny.

  • Opłata za wstęp na teren OW Skorzęcin naliczana jest za każde rozpoczęte 24 godziny od momentu wjazdu i dotyczy jednego pojazdu.
  • Opłaty dobowej należy dokonywać w bezobsługowych kasach automatycznych lub terminalach wyjazdowych.
  • Opłaty wymienionej w pkt 3-8 oraz opłaty dobowej wielokrotnego przejazdu należy dokonywać u pracowników obsługi wstępu.
  • Opłata wymieniona w pkt 1-6 ulega obniżeniu o 50% jeśli pojazd należy do osoby niepełnosprawnej, która okaże się dokumentem potwierdzającym tę okoliczność i należy jej dokonywać u pracowników obsługi wstępu.
  • W przypadku braku potwierdzenia wjazdu na teren Ośrodka Wypoczynkowego, ustala się opłatę w wysokości 400,00 zł.
  • W celu uzyskania faktury, płatności należy dokonywać u pracowników obsługi wstępu.
  • Pracownicy obsługi wstępu znajdują się w recepcji przy wjeździe na teren Ośrodka Wypoczynkowego.