POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 8 września 2018 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Witkowie, z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo,

w składzie:

1.

Czesław Skrzypski ­– Przewodniczący, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

2.

Izabela Wędzikowska – Zastępca Przewodniczącego, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

3.

Konrad Bobrowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. WITKOWO

4.

Wiesława Chmiel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Ćwierdzin

5.

Marlena Magdalena Kryszak, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

6.

Agnieszka Dorota Rewers, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Skorzęcin

7.

Justyna Anna Roszyk, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. WITKOWO

8.

Monika Witczak, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. WIEKOWO

9.

Łukasz Zalewski, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY WITKOWO, zam. WITKOWO

§ 2.

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II

Paweł Myśliński