POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Witkowo

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 10 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy

w Koninie II

Paweł Myśliński

 

Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 27 września 2018 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (budynek "B" szkoły), ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Dawid Licheniak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

2.

Wiesława Owczarzak, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

3.

Anna Buksińska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

4.

Paulina Justyna Łysiak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

5.

Jolanta Wróbel, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

6.

Magdalena Wyszyńska-Zienczyk, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

7.

Magdalena Zawieja, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

8.

Teresa Zielińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Małachowo Złych Miejsc

9.

Angelika Maria Ziemba, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Lesław Stanisław Szczepek, zgłoszony przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

2.

Maria Jolenta Marszałek, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

3.

Agata Buksińska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

4.

Krystyna Elżbieta Gbur, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Małachowo Wierzbiczany

5.

Magdalena Liszewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

6.

Małgorzata Malawko, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO” (uzupełnienie składu), zam. Gniezno

7.

Andrzej Seweryn Nowacki, zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

8.

Justyna Radecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witkowo

9.

Wiesława Maria Radecka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (budynek "A" szkoły), ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Marta Pawłowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Sokołowo

2.

Jadwiga Simińska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

3.

Zofia Krystyna Jaworska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

4.

Agnieszka Kozińska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

5.

Barbara Kubacka, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

6.

Albert Mateusz Migoń, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

7.

Marcelina Nowicka, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Małachowo Wierzbiczany

8.

Ilona Magdalena Rabiega, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Małachowo Złych Miejsc

9.

Edyta Wyrębek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Szemborowice

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Witold Henryk Ziółkowski, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

2.

Danuta Marianna Rabiega, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Małachowo Złych Miejsc

3.

Kinga Adamczewska, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

4.

Marek Bykowski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

5.

Patrycja Krzewińska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

6.

Agnieszka Lewandowska, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

7.

Marta Lisiak, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

8.

Lidia Łączny, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO” (uzupełnienie składu), zam. Gniezno

9.

Henryka Musiela, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Urząd Gminy i Miasta, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Agnieszka Maria Pasternak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

2.

Ewa Gronowicz, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

3.

Krzysztof Jan Antczak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

4.

Barbara Danuta Jaworek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

5.

Natalia Kościecha, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkówko

6.

Daria Kowalik, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

7.

Edyta Mietlicka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Małachowo Wierzbiczany

8.

Katarzyna Rabiega, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witkowo

9.

Oliwia Tysiąc, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Piaski

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Arleta Maria Bekas, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

2.

Krystyna Mietlicka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Małachowo Złych Miejsc

3.

Beata Bobrowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

4.

Marzena Sabina Ciesielska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

5.

Kinga Czerniejewska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

6.

Przemysław Koziński, zgłoszony przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Kołaczkowo

7.

Paulina Malawko, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Gniezno

8.

Justyna Manuszak, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

9.

Marek Zieliński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska w Sokołowie, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Katarzyna Maria Kaczyńska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Sokołowo

2.

Natalia Łykowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Ćwierdzin

3.

Kazimierz Roman Bruch, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

4.

Marta Dorota Kasprzyk, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Kołaczkowo

5.

Ewa Kądzielawska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Chłądowo

6.

Kamila Krzewińska, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

7.

Małgorzata Różewicz, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Gaj

8.

Klaudia Monika Wiącek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wiekowo

9.

Agnieszka Maria Wykner, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Skorzęcin

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Joanna Kościelniak, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Ostrowite Prymasowskie

2.

Robert Kuczyński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Chłądowo

3.

Ewa Karpińska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

4.

Urszula Dorota Kądzielawska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Chłądowo

5.

Włodzimierz Jan Orchowski, zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Ćwierdzin

6.

Grażyna Elżbieta Pilaczyńska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Ostrowite Prymasowskie

7.

Waldemar Tadeusz Robaszkiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Ćwierdzin

8.

Kamilla Teresa Stefaniak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

9.

Marcin Michał Zamiar, zgłoszony przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 5

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71a, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Katarzyna Sucholas, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

2.

Daria Maria Kaczmarek, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Dębina

3.

Grażyna Flicińska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Małachowo Wierzbiczany

4.

Anita Kryszak, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Strzyżewo Witkowskie

5.

Martyna Monika Majchrzak, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Strzyżewo Witkowskie

6.

Łukasz Artur Paluch, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gorzykowo

7.

Jacek Rewers, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mielżyn

8.

Anna Święcichowska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

9.

Magdalena Wiesława Wilińska, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Marzena Sucholas, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

2.

Magdalena Jałoszyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mielżyn

3.

Marcin Jan Depczyński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kołaczkowo

4.

Barbara Katarzyna Kałużna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Strzyżewo Witkowskie

5.

Anna Marczak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

6.

Żaneta Agnieszka Mikołajewska, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Ruchocinek

7.

Mieczysław Musidlak, zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Strzyżewo Witkowskie

8.

Irena Skoczylas, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

9.

Monika Beata Śramkowska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 6

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Zenon Maciej Nowicki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Gorzykowo

2.

Monika Daria Gruszczyńska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

3.

Barbara Helena Depczyńska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kołaczkowo

4.

Wojciech Stanisław Deskowski, zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

5.

Emilia Jastrzębska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

6.

Daria Kozierska, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Gniezno

7.

Małgorzata Kozińska, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Kołaczkowo

8.

Iwona Malinowska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

9.

Ilona Musidlak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Leszek Kryszak, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Strzyżewo Witkowskie

2.

Krzysztof Paweł Nowiński, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

3.

Martyna Anna Gruszczyńska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

4.

Krystyna Bożena Kierzek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gorzykowo

5.

Anna Maria Kubacka, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

6.

Magdalena Łabuńko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witkowo

7.

Beata Marciniak, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Gorzykowo

8.

Ewelina Anna Sucholas, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Gorzykowo

9.

Daria Maria Woźnicka-Zawal, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 7

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Janina Kazimiera Szczepańska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

2.

Wojciech Kupaj, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Jaworowo

3.

Magdalena Elżbieta Glapka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

4.

Klaudia Kamińska, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

5.

Danuta Anna Łuczak, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Pawłowo

6.

Katarzyna Starczewska-Jaskólska, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI (uzupełnienie składu), zam. Sokołowo

7.

Adam Szewczyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mielżyn

8.

Anna Stanisława Szuba, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Mielżyn

9.

Małgorzata Zaryczna, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Stanisław Stefan Przybylski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mielżyn

2.

Kamilla Maria Sikorska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mielżyn

3.

Joanna Magdalena Adamczewska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

4.

Anna Marciniak, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Mielżyn

5.

Joanna Maria Markiewicz, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Mielżyn

6.

Patrycja Peszka, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Ruchocinek

7.

Karolina Pilarska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Mielżyn

8.

Izabela Szcześniak, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Ruchocin

9.

Judyta Bernadetta Wewiór, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Jaworowo

 

Załącznik nr 8

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Natalia Walczak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

2.

Marta Agnieszka Zielińska, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Witkowo

3.

Joanna Kaźmierczak, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

4.

Katarzyna Kubacka, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

5.

Dawid Łukasz Kuliński, zgłoszony przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Dębina

6.

Agnieszka Leśna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Małachowo Wierzbiczany

7.

Bożena Kazimiera Marecka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

8.

Klaudia Szczepańska, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

9.

Przemysław Hubert Witczak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Patryk Zieliński, zgłoszony przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Witkowo

2.

Piotr Tomasz Zienczyk, zgłoszony przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

3.

Karolina Biadasz, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Folwark

4.

Patrycja Teresa Depczyńska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

5.

Zofia Aurelia Grześkowiak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kołaczkowo

6.

Magdalena Malawko, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Gniezno

7.

Beata Mielcarek, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

8.

Elżbieta Wanda Szypuła, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

9.

Monika Justyna Wawrzyniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Gniezno

 

Załącznik nr 9

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Alfreda Grześkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wiekowo

2.

Bernadeta Danuta Przybylska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

3.

Ewelina Jaskólska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

4.

Kamila Kobylarek, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

5.

Julia Kozieł, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

6.

Genowefa Pieron, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

7.

Alicja Wanda Prokopowicz, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

8.

Monika Sterling, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

9.

Grażyna Szkudlarek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Sławomir Wojciech Grześkiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wiekowo

2.

Renata Agnieszka Chmielewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

3.

Sylwia Agnieszka Burzyńska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Folwark

4.

Joanna Bykowska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

5.

Damian Dominiak, zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

6.

Marietta Janicka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

7.

Jacek Manuszak, zgłoszony przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

8.

Monika Peszka, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Ruchocinek

9.

Beata Szymańska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 10

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Dagmara Helena Skrzypska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kołaczkowo

2.

Mieczysława Skrzypczak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

3.

Grażyna Anna Bałdo, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

4.

Bogumiła Barbara Depczyńska, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Kołaczkowo

5.

Danuta Zofia Kowalczyk, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

6.

Karol Łączny, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

7.

Urszula Pankowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Małachowo Złych Miejsc

8.

Janina Kazimiera Pastyka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Małachowo Złych Miejsc

9.

Syntia Sara Tessa, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Karolina Nowicka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

2.

Jakub Michał Drzewiecki, zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

3.

Ewa Kamińska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

4.

Ewa Maria Kozłowska, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

5.

Karolina Kuczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Gniezno

6.

Jadwiga Maria Noworol, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

7.

Małgorzata Sieniuć, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

8.

Dorota Elżbieta Wawrzyniak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Ćwierdzin

9.

Agnieszka Zamiara, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kołaczkowo