Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programem „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, informuje, że Gmina i Miasto Witkowo planuje przystąpić do powyższego Programu i planuje realizować bezpłatne odbiory od rolników odpadów z działalności rolniczej z terenu Gminy Witkowo.

Ogłoszenie w sprawie odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - edycja 2023

Odpady będą zbierane w 2023 roku. Wnioskodawca zobowiązany będzie dostarczyć odpady do wskazanego punktu na terenie Gminy Witkowo w wyznaczony dzień i godzinę na własny koszt. Odpady przyjmowane będą bezpłatnie. O dokładnym harmonogramie odbioru odpadów rolnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wnioskodawcy zobowiązani będą do wysegregowania odpadów na poszczególne frakcje oraz wstępnego oczyszczenia z resztek organicznych, ziemi i pozbawienia z innej zawartości. Odpady muszą być zapakowane w worki Big Bag lub spakowane i powiązane. Sznurek i siatki do owijania balotów muszą być spakowane, np. powiązane.

Wnioski o sfinansowanie kosztów zadania polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie (www.witkowo.pl, zakładka: Dla mieszkańców/Ochrona środowiska/ Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag), a także u Sołtysów.

Usługa usuwania odpadów rolniczych stanowi pomoc de minimis w rolnictwie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne. W związku z tym do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenie dot. pomocy de minimis w rolnictwie. Z Wnioskodawcą zostanie zawarta stosowna umowa w zakresie pomocy de minimis.

Wnioski należy składać w terminie do 10 lutego 2023 roku do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane z wniosków są niezbędne do przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania przez Gminę i Miasto Witkowo dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i określenia ilości odpadów rolniczych na terenie Gminy. W przypadku nieotrzymania przez Gminę i Miasto Witkowo dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.