„Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie realizuje projekt pt. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego...

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

11 października odbyło się otwarcie prawie 7 kilometrowego odcinka nowo wybudowanej ścieżki rowerowej, która ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, turystów i osób przebywających w tych...

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

W sierpniu 2017 r. rozpoczęły się prace związane z rzeczową realizacją zadania. W pierwszej kolejności zrealizowano działania związane z promocją projektu. Zakupiono 4 tablice informacyjne, które zostały rozmieszczone na...

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

24 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w ramach inauguracji projektu pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo"...