„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

logo niskoemisyjny transport 10

24 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w ramach inauguracji projektu pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo" odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji prac objętych tym zadaniem. W spotkaniu zorganizowanym przez Mariana Gadzińskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo udział wzięli Roman Sucholas – Prezes spółki Feniks Budownictwo Sp. z o.o. – Wykonawca robót budowlanych oraz zainteresowani właściciele terenów przez które przebiegać będzie projektowana droga dla rowerów. W spotkaniu udział brali także pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, odpowiedzialni za rzeczową realizację projektu.

W trakcie spotkania Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo omówił zakres prac objętych zadaniem oraz etapy realizacji robót. Obecni omówili również warunki odszkodowań za zniszczone plony podczas realizacji robót oraz formy wykupu terenu po zakończonej budowie.

logo niskoemisyjny transport 09

Zakres robót objętych projektem dotyczy wybudowania drogi dla rowerów na odcinkach Chłądowo-Kamionka, Kamionka-Skorzęcin oraz na ul. Kosynierów Miłosławskich i Nowej w Witkowie, wybudowania dwóch parkingów P&R oraz B&R, tworzących zintegrowane węzły przesiadkowe w miejscowościach Skorzęcin oraz Witkowo, montażu 21 nowych lamp na ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie, 1 nowej lampy hybrydowo-solarnej na ścieżce w Chłądowie oraz 6 nowych lamp hybrydowo-solarnych wzdłuż ścieżki Kamionka-Skorzęcin, montażu tablicy multimedialnej. Celem głównym projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego, na obszarze Gminy i Miasta Witkowo, poprzez zwiększenie roli transportu publicznego.

Termin zakończenia robót planowany jest na 31 lipca 2018 r. Wartość robót budowalnych opiewa na kwotę 3 731 059,58 zł brutto. Promocja projektu to kwota 50 000,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 1 684 227,60 zł.