w img 20230320 wa0000q22

43 785, 08 złotych - to łączna kwota jaką dwie Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Witkowo otrzymają z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z pozytywną oceną spotkały się wnioski...

w g dsc 1431aaad

Słowa „Tylko młodym być, więcej nic” stały się mottem przewodnim wyjątkowego Jubileuszu 20-lecia Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”, który odbył się 18 marca w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w...

ogien wypalaniehhww

Przypominamy o zakazie wypalania roślinności na polach, łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie torfowisk i trzcin. Wypalanie traw i zarośli jest prawnie...

Prezentujemy materiał wideo relacjonujący VII Galę Witkowskiej Ligi Halowej, która zwieńczyła siódmy sezon popularnych rozgrywek piłkarskich.

w img 0984wok

15 marca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbyło się podpisanie umowy, w ramach której Gmina i Miasto Witkowo otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 162 500,00 złotych...

w kopia kopia kopia kopia projekt bez tytulu 1rolnik

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie wspólnie z WODR w Poznaniu PZDR nr 5 w Gnieźnie organizuje spotkanie informacyjne w sprawie płatności bezpośrednich w 2023 roku dla rolników z...

w control 427512 1920d

W sierpniu 2022 roku weszła w życie zmiana przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotycząca nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych i instalacjach...

kopia kopia kopia kopia projekt bez tytulu maly

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom, Przewodniczącym Osiedli oraz Członkom Rad Sołeckich i Osiedlowych składamy podziękowania i kierujemy słowa uznania za Waszą pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Dziękujemy za...