Informacje o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej szczegółów.

 

Wersja polska:

w ulotka pl 17.03PL

Wersja ukraińska:

w ulotka ua 17.03

Wersja angielska:

w ulotka en 17.03

Wersja rosyjska:

w ulotka ru 17.03