Sołectwo Chłądowo

 1. Kazimierz Dominiak – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Leszek Kaźmierczak – członek Rady Sołeckiej
 3. Maria Całuj – członek Rady Sołeckiej
 4. Daniel Bethke – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Czajki

 1. Roman Rolewicz – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Andrzej Borowski – członek Rady Sołeckiej
 3. Tomasz Jerzak – członek Rady Sołeckiej
 4. Franciszek Ciesielski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ćwierdzin

 1. Krzysztof Szoszorek – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Marcin Szuba – członek Rady Sołeckiej
 3. Mariusz Krzewiński – członek Rady Sołeckiej
 4. Franciszek Kozanecki – członek Rady Sołeckiej
 5. Wiesława Chmiel – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Dębina

 1. Bartłomiej Konopka – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Emilia Ptaszyńska – członek Rady Sołeckiej
 3. Agnieszka Musidlak – członek Rady Sołeckiej
 4. Wiesława Konopka – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Folwark

 1. Tomasz Krajniak – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Tomasz Szcześniak – członek Rady Sołeckiej
 3. Agnieszka Tomkowiak – członek Rady Sołeckiej
 4. Paulina Bednarek – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Gaj

 1. Stanisław Janas – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Krzysztof Kubasik – członek Rady Sołeckiej
 3. Marcin Lange – członek Rady Sołeckiej
 4. Halina Sarnowska – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Gorzykowo

 1. Krystyna Kierzek – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Jolanta Majchrzak – członek Rady Sołeckiej
 3. Rafał Andrzejaszek – członek Rady Sołeckiej
 4. Mariusz Buczkowski – członek Rady Sołeckiej
 5. Jolanta Swat – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Jaworowo

 1. Krzysztof Bykowski – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Anita Borowska – członek Rady Sołeckiej
 3. Helena Miechowicz – członek Rady Sołeckiej
 4. Aneta Wawrzyniak – członek Rady Sołeckiej
 5. Mariusz Stawikowski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Kamionka

 1. Renata Robaszkiewicz – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Jacek Paluch – członek Rady Sołeckiej
 3. Andrzej Koziński – członek Rady Sołeckiej
 4. Marzena Chmiel – członek Rady Sołeckiej
 5. Agnieszka Chmiel – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Kołaczkowo

 1. Ireneusz Kwapich – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Przemysław Koziński – członek Rady Sołeckiej
 3. Sławomir Bruch – członek Rady Sołeckiej
 4. Iwona Szymańska – członek Rady Sołeckiej
 5. Grzegorz Gaca – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Malenin

 1. Jadwiga Walerczyk – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Przemysław Walkowski – członek Rady Sołeckiej
 3. Agnieszka Majchrzak – członek Rady Sołeckiej
 4. Natalia Walerczyk – członek Rady Sołeckiej
 5. Ryszard Nowaczyk – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Kępe

 1. Henryka Stejakowska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Marek Kuczyński – członek Rady Sołeckiej
 3. Jadwiga Girżda – członek Rady Sołeckiej
 4. Agnieszka Leśna – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Wierzbiczany

 1. Iwona Mikłasz – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Krzysztof Nowicki – członek Rady Sołeckiej
 3. Włodzimierz Miechowicz – członek Rady Sołeckiej
 4. Katarzyna Zielińska – członek Rady Sołeckiej
 5. Ewa Janicka – Stejakowska – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Złych Miejsc

 1. Elżbieta Grabowska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Inga Kuczyńska – członek Rady Sołeckiej
 3. Mariusz Rurek – członek Rady Sołeckiej
 4. Joanna Rurek – członek Rady Sołeckiej
 5. Monika Twardowska – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Mąkownica

 1. Janina Wędzikowska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Małgorzata Kasprzyk – członek Rady Sołeckiej
 3. Anna Kudlińska – członek Rady Sołeckiej
 4. Damian Zawodny – członek Rady Sołeckiej
 5. Piotr Jakubowski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Mielżyn

 1. Gabriela Szeszycka – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Kamilla Sikorska – członek Rady Sołeckiej
 3. Joanna Markiewicz – członek Rady Sołeckiej
 4. Roman Bociek – członek Rady Sołeckiej
 5. Mariusz Przybylski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Odrowąż

 1. Teresa Kasprzyk – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Ewa Kozłowska – członek Rady Sołeckiej
 3. Krystyna Kozłowska – członek Rady Sołeckiej
 4. Arleta Paluch – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ostrowite Prymasowskie

 1. Grażyna Pilaczyńska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Wanda Wendland – członek Rady Sołeckiej
 3. Piotr Olszewski – członek Rady Sołeckiej
 4. Karol Walczak – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Piaski

 1. Stanisław Garstka – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Maciej Tysiąc – członek Rady Sołeckiej
 3. Zbigniew Nowakowski – członek Rady Sołeckiej
 4. Justyna Garstka – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ruchocinek

 1. Henryk Szymański – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Leszek Mikołajewski – członek Rady Sołeckiej
 3. Aleksander Krause – członek Rady Sołeckiej
 4. Marzena Szczepańska – członek Rady Sołeckiej
 5. Hanna Czaplicka – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ruchocin

 1. Małgorzata Woźniak – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Barbara Szcześniak – członek Rady Sołeckiej
 3. Wioletta Ziółkiewicz – członek Rady Sołeckiej
 4. Maria Stajkowska – członek Rady Sołeckiej
 5. Waldemar Kowalski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Skorzęcin

 1. Renata Kozińska – Sołectwo – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Monika Krall – członek Rady Sołeckiej
 3. Adam Kujawa – członek Rady Sołeckiej
 4. Aldona Dudek – członek Rady Sołeckiej
 5. Maria Remisz – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Sokołowo

 1. Beata Starczewska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Zbigniew Pawłowski – członek Rady Sołeckiej
 3. Katarzyna Kaczyńska – członek Rady Sołeckiej
 4. Leszek Trudziński – członek Rady Sołeckiej
 5. Aneta Kuchta – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Strzyżewo Witkowskie

 1. Leszek Kryszak – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Sylwia Kaźmierczak – członek Rady Sołeckiej
 3. Beata Liberkowska – członek Rady Sołeckiej
 4. Irena Jagodzińska – członek Rady Sołeckiej
 5. Marta Walczak – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Wiekowo

 1. Tomasz Przychodzki – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Bożena Janowicz – członek Rady Sołeckiej
 3. Krzysztof Wiącek – członek Rady Sołeckiej
 4. Eliasz Pietruszewski – członek Rady Sołeckiej
 5. Krzysztof Zięba – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Witkówko

 1. Barbara Nowaczyk – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Tomasz Szeszycki – członek Rady Sołeckiej
 3. Sławomir Zawodny – członek Rady Sołeckiej
 4. Piotr Kaszyński – członek Rady Sołeckiej

 Sołectwo Małachowo Szemborowice

 1. Beata Tomaszewska – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Daria Trzaskawka – członek Rady Sołeckiej
 3. Edyta Wyrębek – członek Rady Sołeckiej