fundusze europejskie

 

Gmina Witkowo w zakresie działań proekologicznych w powiecie gnieźnieńskim zajmuje szczególne miejsce. Tu znajduje się przeszło połowa terenów chronionych w ramach obszarów Natura 2000. Z nieco ponad 58 kilometrów kwadratowych znajdujących się na terenie powiatu, aż 29 km znajduje się na terenie gminy Witkowo. Tu w dużej części leży Powidzki Park Krajobrazowy ze swoimi walorami w postaci jezior i lasów. To szczególne miejsce. To bogactwo, ale też zobowiązanie. Mamy co chronić.

Z tego powodu uczestniczenie w programach zmierzających do ochrony tego naszego dziedzictwa, a przy tym poprawiających warunki życia to po prostu konieczność.

Podejmując decyzje związane z rozwojem naszej gminy musimy stale pamiętać o przyszłych pokoleniach, które też powinny cieszyć się niepogorszoną przyrodą i żyć w zdrowym otoczeniu. By to zapewnić musimy zmniejszyć nasz negatywny wpływ na ograniczone zasoby natury.

W naszej gminie sporo zrobiono, by zredukować ruch samochodowy i umożliwić bezpieczniejszy dojazd rowerem. Wystarczy wspomnieć drogę pieszo-rowerową do Mąkownicy. Jednak prawdziwym wyzwaniem dla gminy było zapewnienie ekologicznej i bezpiecznej drogi dla rowerzystów i pieszych w kierunku Skorzęcina, który w okresie letnim staje się celem podróży dla wielu mieszkańców, ale także turystów. Dlatego możliwość sfinansowania tego z funduszy zewnętrznych była okazją, z której nie można było nie skorzystać. Szczególnie cenne jest to, że zrealizowano przy tym wiele elementów infrastruktury, które podnoszą na inny, wyższy poziom jakość dróg rowerowych w gminie. Bardzo ważne jest oddziaływanie tego projektu na świadomość wszystkich uczestniczących w ruchu drogowym. Obecność elementów oznakowania i infrastruktury rowerowej wpływa na percepcję poruszających się samochodami, a co za tym idzie na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Zamierzenia związane z tą realizacją polegające na ograniczeniu ruchu samochodów i podróżowanie z wykorzystaniem rowerów i komunikacji autobusowej powinny być rozwijane w najbliższej przyszłości. Chcemy by działaniom tym towarzyszyło hasło „Mobilne Witkowo”.

mw logo

mw schemgmina

mw schempowiat

Ulotka edukacyjna - "Mobilne Witkowo"