Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje o możliwości otrzymania nagrody finansowej przez zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe.

Nagrody określa przyjęta przez Radę Miejską w Witkowie uchwała NR XXXIV/277/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy.

Uchwała - sport

Informacje o zasadach przyznawania ww. nagrody oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Kultura i sport.

Wnioski można składać do 14 lutego każdego roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. 2, w godzinach pracy Urzędu.

Osobą odpowiedzialną za realizację programu jest p. Hubert Lisiak – pok. 2, tel. 721 575 425, 61 477 81 94.

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe zasady i wzór wniosku:

Uchwała.XXXIV.277.2021 - w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy

Komisja do spraw przyznawania nagród sportowych:

Zarządzenie nr 14/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji do spraw przyznawania nagród sportowych