III Edycja Budżetu Obywatelskiego

Od 25 lipca 2019 r. rusza trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadań własnych Gminy wskazanych przez mieszkańców tak, jak w latach ubiegłych,  przeznaczona została kwota 100 000,00 zł...

Nowy sprzęt dla strażaków OSP Skorzęcin od KRUS-u

15 lipca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Wicedyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu – Łukasz Grabowski w obecności Posła na Sejm RP – Zbigniewa Dolaty, Sekretarza Gminy...

Podziękowanie

Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do efektywnych działań ratowniczych przy zdarzeniu, które miało miejsce 14 lipca 2019 r. w godzinach popołudniowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w...

w img 0297

Samorząd Gminy i Miasta Witkowo wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował kolonię profilaktyczną dla 40 dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym z...

w img 0228

12 lipca br. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński podpisał umowę z Zakładem Architektury Zieleni „Ogrody Bugała” z Dolska – wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację 1 etapu modernizacji...

Ruszyły prace drogowe na terenie gminy

Firma „Zakład Drogowo-Transportowy – Sławomir Begier” z Nekli rozpoczęła prace związane z przebudową  dróg gminnych w m. Strzyżewo Witkowskie, Odrowąż, Gorzykowo, Małachowo-Wierzbiczany, Witkówko i Czajki. Koszt...

dozynki 2019 spotkanie organizacyjne 1

9 lipca br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się narada Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli, Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich oraz Prezesów Kółek Rolniczych.

Tematem spotkania były sprawy...

w kurs 6

5 lipca w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wspólnie z Markiem Wiatrowskim - swoim Zastępcą wręczyli Dyplomy oraz Świadectwa uczestnikom kursu...