w dsc 7170..

Przy ulicy Gnieźnieńskiej 4 w Witkowie, w sąsiedztwie budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Nie marnuj, podziel się jedzeniem” w ramach „Programu ograniczania...

w img 4227nnn

17 listopada 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, a FIRMĄ DROGOWĄ BEGIER SŁAWOMIR SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn....

w tekst akapitugaaa

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu Samorządu Witkowa składamy serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za zaangażowanie i profesjonalizm w wypełnianiu niezwykle ważnej roli społecznej na rzecz drugiego...

Nowa droga w Wiekowie

31 października 2023 roku rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo”. Zadanie obejmuje remont drogi gminnej w Gorzykowie o długości 0,977 km. Wykonawcą robót jest...

Nowa droga w Wiekowie

Zakończyła się prowadzona w ostatnim okresie inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiekowo w ramach zadania rekultywacja i przebudowa dróg w Gminie”, związana z wykonaniem nawierzchni asfaltowej o...

w g dsc 4697rrrr

„Kreatywność jest największym darem ludzkiej inteligencji. Im bardziej złożony staje się świat, tym i my musimy być bardziej kreatywni, aby sprostać jego wyzwaniom” – cytat z książki „Oblicza umysłu” Kena Robinsona stał...

logo dn duze

Jesteśmy dumni, że możemy ogłosić nasz najnowszy konkurs, ,,Dobroczyńca Nadziei”. Ten konkurs jest dedykowany wszystkim niezwykłym osobom, które pracują w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy...

w img 0019jjj

31 października br. odbyła się LX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr LX/421/2023 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- uchwałę Nr...