2 kwietnia br. odbyło się podsumowanie realizowanego w okresie od stycznia do marca 2019 r. projektu pn. Cyfrowa Wielkopolska obejmującego darmowe szkolenia komputerowe dla grupy 30 seniorów 65+ z terenu naszej gminy. W spotkaniu uczestniczył Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wraz z Sylwią Mietlicką – pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, koordynującym wszystkie działania w ramach projektu.

Cyfrowa Wielkopolska

Szkolenie obejmowało zajęcia związane z obsługą komputera, ćwiczenia, dyskusje i warsztaty. Kurs na poziomie podstawowym obejmował 15 spotkań tematycznych (średnio po 4 h dziennie, 2 razy w tygodniu), łącznie 60 h.

Realizatorem tego projektu była Fundacja Partycypacji Społecznej. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Cyfrowa Wielkopolska

Podczas spotkania Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo pogratulował wszystkim uczestnikom szkolenia nabytych umiejętności i życzył sukcesów w dziedzinie informatyki. Burmistrz podziękował również przedstawicielowi Fundacji Partycypacji Społecznej za profesjonalną realizację projektu obejmującego naszych seniorów 65+. Uczestnicy zajęć na ręce Burmistrza złożyli podziękowanie za zorganizowanie kursu informatycznego. Słowa podziękowania skierowali również do Sylwii Mietlickiej za pomoc w przygotowaniu zajęć oraz do Karola Palacza, który prowadził kurs komputerowy.

Cyfrowa Wielkopolska

Cyfrowa Wielkopolska