w szkola1 1

26 marca w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych. Wśród obecnych gości byli: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo – Alicja Wentland, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej – Marek Wiatrowski, Podinspektor Oświaty – Agnieszka Maciejewska oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Witkowo.

w szkola1 2

w szkola1 3

Spotkanie było okazją do złożenia przez Agnieszkę Borutę – nauczycielkę Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie ślubowania, która w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podczas spotkania omawiano także sprawy związane z planowanym strajkiem nauczycieli, organizacją XVI Wielkanocnego Turnieju klas I-III szkół podstawowych oraz przygotowywaniem arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020.