22 marca br. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie, w którym udział wzięły ekspertki z Inspektoratu ZUS z Gniezna oraz zespół Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oprócz ulotek dotyczących programu „Nowa Piątka + ‘’, broszurek i gadżetów, mieszkańcy mogli otrzymać odpowiedzi na zadawane pytania. Wiele z nich dotyczyło 13-tej emerytury oraz 500+ na pierwsze dziecko.

zuss

zus1 1

Pytano także o możliwość przywrócenia zlikwidowanych wcześniej połączeń PKS, zwłaszcza na terenach wiejskich, z których bardzo trudno wyjechać do lekarza lub zlokalizowanych w większych miejscowościach instytucji oraz urzędów.