W Ruchocinku została poszerzona droga (powiatowa Nr 2261P Ruchocinek – Ruchocin) z 4 do 5,5 m. Zostały też uformowane nowe pobocza (z kruszywa łamanego) oraz została wykonana nowa nakładka asfaltowa. Była to wspólna inwestycja Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Gminy i Miasta Witkowo. Odbiór inwestycji odbył się 26 czerwca 2024 r.

Droga w Ruchocinku już w pełni przejezdna

 

Szerokiej drogi!