Powszechnie wiadomo, że racjonalna gospodarka wodna pełni istotną rolę w przeciwdziałaniu suszy. Tereny wiejskie są szczególnie narażone na niedobory wody, suszę rolniczą, a często też na podtopienia. Retencja wody staje się więc niejako, koniecznością.

staw w makownicy 4

Warto więc dbać o stawy, które nie tylko są cennym rezerwuarem wody, ale również są ostoją bioróżnorodności, a to pozwala zapewnić równowagę ekologiczną. Stawy są domem dla wielu owadów, ryb, płazów, gadów, czy ptaków. Zadbany, piękny staw wraz z jego najbliższą okolicą, stanowią doskonałe miejsce do odpoczynku, szczególnie dla Mieszkańców danej wioski.

staw w makownicy 1

Takie miejsce, już niebawem, zyska Mąkownica. 10 czerwca 2024 r. w została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy dla zadania „Odbudowa ziemnego stawu w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo” pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, a Krzysztofem Grabowskim a Burmistrzem GiM Witkowo Krzysztofem Szoszorkiem wraz ze Skarbnikiem GiM Witkowo Moniką Michalak-Plewako.

Kwota przyznanej pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 388 037,00 zł i stanowi 100% wartości planowanego zadania.

Mąkownica będzie miała piękny staw

Zakres prac obejmuje wykonanie niezbędnych robót ziemnych i zagospodarowanie terenu stawu. Celem tego zadania jest poprawa gospodarki i retencji wodnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo.