KomitetLiczba głosówProcent głosów
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 352

37,77%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA 943

26,34%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 552

15,42%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 400

11,17%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 256

7,15%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE 27

0,75%

KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ 22

0,61%

KOMITET WYBORCZY POLEXIT 18

0,50%

KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW 10

0,28%

Razem 3 580

100,00%

Gmina i Miasto Witkowo Wyniki głosowania na komitety

I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA

1 Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania, z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy 9 573
2 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 10 055
2a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 10 055
2b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
3 Liczba niewykorzystanych kart do głosowania 5 962
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych (liczba podpisów w spisie oraz adnotacji o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 3 611
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 3 611
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
6 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 3 611

II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

7 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze) 9
8 Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 19
9 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
9a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
9b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
9c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
9d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
9e Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0

III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

10 Liczba kart wyjętych z urny 3 611
10a w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
11 Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) 0
12 Liczba kart ważnych 3 611
13 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 31
13a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 20
13b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
13c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona 0
14 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) 3 580

15. Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów oddano następujące liczby głosów ważnych

Lista nr 1 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 256
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 HETMAN Krzysztof Andrzej 124
2 OLIWIECKA Barbara Anna 34
3 LIBICKI Jan Filip 11
4 PLEWIŃSKI Przemysław Marcin 6
5 KRAKOWIAK Julia Maria 13
6 KRAWCZYŃSKA Małgorzata 8
7 GRZYB Mikołaj 5
8 KRÓL Urszula 7
9 PYRZYK Michał 35
10 TOMCZAK Michał Bartłomiej 13
Razem256
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 552
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 BRYŁKA Anna Mirosława 478
2 TOMCZAK Witold Stanisław 22
3 KUŚWIK Andrzej Antoni 6
4 BĄKOWSKI Marek 13
5 SPALONY Dorota Weronika 3
6 GIERTYCH Danuta 5
7 WAWRZYNIAK Piotr Wojciech 11
8 KUFFEL Anna Marzena 2
9 STOCH Anna Bożena 5
10 JÓŹWIAK Maciej 7
Razem552
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 27
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 GRZEGOREK Przemysław Marek 8
2 KORWIN-MIKKE Dominika Maria 2
3 JURKOWSKA Sara Beata 4
4 PRZYBYLAK Krzysztof 3
5 SOKOŁOWSKA Małgorzata 3
6 PLUTA Mieczysław 1
7 CHMIEL Estera 4
8 MICHALAK Łukasz Piotr 1
9 SOSIŃSKA Dominika Alicja 1
10 HIBNER Włodzimierz Andrzej 0
Razem27
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY POLEXIT
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 18
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 KRZCIUK Tomasz Andrzej 5
2 MALINOWSKI Kamil Mateusz 0
3 ŻARKIEWICZ Jakub 1
4 SAMBORSKA-KRUCZEK Barbara Małgorzata 4
5 CZARNEK-OGRODNIK Linda Antonina 3
6 KIEŁBASA Stanisław Jan 1
7 KŁOSIEWICZ Jadwiga Maria 1
8 WILCZOK Aleksander Piotr 0
9 LUSZOWIECKA-NOWAK Dorota Stanisława 0
10 SOKÓŁ Klaudia Małgorzata 3
Razem18
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 943
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 KOPACZ Ewa Bożena 580
2 WAWRYKIEWICZ Michał 187
3 BOSACKI Marcin Rafał 74
4 GRAMZA-MICHAŁOWSKA Anna 19
5 ŁUSZCZYKIEWICZ Piotr Stanisław 8
6 RATAJ Andrzej Michał 7
7 DUCHNIEWSKI Rafał 4
8 NOWAK Anna 28
9 REZGUI Agata 25
10 MALIŃSKI Kevin Piotr 11
Razem943
Lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 400
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela 316
2 MURAWA Dawid Paweł 41
3 NOWACKI Konrad 11
4 URBAŃSKA Beata Kinga 11
5 GÓRSKI Andrzej 1
6 GRZECHOWIAK Agnieszka Magdalena 4
7 KUSIOR Tomasz Jakub 2
8 SKORUPKA Michał 3
9 KORŻENKO Paulina 8
10 FLAK Kazimierz Jerzy 3
Razem400
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 1 352
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 KOLARSKI Wojciech Jakub 297
2 CZARNECKI Ryszard Henryk 259
3 MALĄG Marlena Magdalena 353
4 WRÓBLEWSKI Bartłomiej Piotr 333
5 PORZUCEK Marcin Bartosz 17
6 SZCZECHOWSKA Joanna Katarzyna 23
7 SOWA Marek Jan 12
8 RZEPECKA-ANDRZEJAK Katarzyna Aneta 13
9 HARASZCZAK Jolanta Renata 10
10 GALEMBA Leszek Ryszard 35
Razem1 352
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 22
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 BORYSEWICZ Krzysztof 5
2 KLIMASZYK Michał 2
3 BŁASZCZYK Sławomir 4
4 MENDLIK Katarzyna Alicja 3
5 STROJNIAK Adam Jakub 1
6 MĄCZKA Agnieszka Maria 2
7 JUSZKIEWICZ Józef Witold 0
8 KAMINIECKA Magdalena Zofia 3
9 SZYMCZAK Klaudia Agnieszka 0
10 CZECH Ireneusz Wojciech 2
Razem22
Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 FRĄCKOWIAK Jakub 0
2 LEWANDOWSKA Aldona Marta 1
3 KWIATKOWSKI Damian 3
4 MAREK Marzena 1
5 KORZAN Tomasz 0
6 GRZECHOWIAK Arleta Maria 0
7 DOMINICZAK Aleksander Tadeusz 0
8 FRĄCKOWIAK Barbara Irena 0
9 KOZŁOWSKI Mateusz Jan 0
10 DERING Natalia 5
Razem10

Obwodowe Komisje Wyborcze

Numer komisjiGraniceSiedziba
1 miasto Witkowo-ulice: Czerniejewska od nr 7 do nr 11 numery nieparzyste oraz nr 4, 6, 8, 10, 14; Czerniejewska nr 13, nr 15 oraz od nr 17 do nr 32e; płk. Hynka od nr 1 do nr 2, Wojska Polskiego, Jasna, Różana , Magnoliowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (Budynek , , B'' Szkoły), ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo
2 miasto Witkowo – ulice: Armii Poznań, Bolesława Chrobrego, Braci Łukowskich, Czerniejewska nr 16 - 16A , Czerniejewska nr 1, 1a, 2; Dojazdowa, Dworcowa, Gnieźnieńska, Kosynierów Miłosławskich nr 1 - 33 oraz nr 35 - 37 numery nieparzyste, Lotnicza, Młyńska, Nowa, Piastowska, Piękna, Pogodna, Osiedlowa, Park Kościuszki, Piwna, Północna, Radosna, Rumowa, Rzemieślnicza, Słowiańska, Szampańska, Wincentego Witosa, Wiosenna, Wschodnia, Zachodnia, Zacisze Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (Budynek , , A'' Szkoły), ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo
3 Sołectwo Chłądowo: Chłądowo; Sołectwo Folwark: Folwark; Sołectwo Kamionka: Kamionka; Sołectwo Piaski: Piaski; Sołectwo Małachowo-Kępe: Małachowo-Kępe; Sołectwo Małachowo-Wierzbiczany: Małachowo-Wierzbiczany; Sołectwo Małachowo-Szemborowice: Małachowo-Szemborowice; Sołectwo Witkówko: Witkówko Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
4 Sołectwo Ćwierdzin: Ćwierdzin; Sołectwo Gaj: Gaj; Sołectwo Ostrowite Prymasowskie: Ostrowite Prymasowskie; Sołectwo Skorzęcin: Skorzęcin; Sołectwo Sokołowo: Sokołowo Świetlica Wiejska w Sokołowie, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo
5 Sołectwo Wiekowo: Wiekowo Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo
6 Sołectwo Czajki: Czajki, Królewiec; Sołectwo Gorzykowo: Gorzykowo; Sołectwo Malenin: Malenin; Sołectwo Odrowąż: Odrowąż Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo
7 Sołectwo Mąkownica: Mąkownica; Sołectwo Mielżyn: Mielżyn; Sołectwo Ruchocin: Ruchocin Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo
8 miasto Witkowo-ulice: Cmentarna, Dębińska, Gimnazjalna, Jana Pawła II, Harcerska, Komisji Edukacji Narodowej, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Oświatowa, Parkowa, Polna, Prosta, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Skośna, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Topolowa, Stary Rynek, Strzałkowska, Szmaragdowa, Tylna, Wiejska, Wodociągowa, Wrzesińska, Zielona, Złota, Zuchów Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo
9 miasto Witkowo-ulice: Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów Miłosławskich nr 34 - 40 numery parzyste oraz od nr 41 do końca, Leśna, Malwowa, Modrzewiowa, Powidzka, Skorzęcka, Słoneczna, Sosnowa, Warszawska, Wierzbowa, Zakole, Sołectwo Strzyżewo Witkowskie: Strzyżewo Witkowskie; Sołectwo Dębina: Dębina Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo
10 Witkowo-ulice: Adama Mickiewicza , płk. Hynka od nr 3 do końca, Juliusza Słowackiego, Żwirki i Wigury Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo
11 Sołectwo Małachowo-Złych Miejsc: Małachowo-Złych Miejsc Świetlica Wiejska w Małachowie-Złych Miejsc, Małachowo-Złych Miejsc 5A, 62-230 Witkowo
12 Sołectwo Kołaczkowo: Kołaczkowo, Wierzchowiska Świetlica Wiejska w Kołaczkowie, Kołaczkowo 30A, 62-230 Witkowo
13 Sołectwo Ruchocinek: Ruchocinek Świetlica Wiejska w Ruchocinku, Ruchocinek 35A, 62-230 Witkowo
14 Sołectwo Jaworowo: Jaworowo Świetlica Wiejska w Jaworowie, Jaworowo 20, 62-230 Witkowo

Żródło informacji: https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/wynik/gm/300310